Akademikerne tok ytterligere 119 medlemmer ved fire nye sykehus ut i streik fredag.

Sykehusene som nå berøres er Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital.

Ni sykehus til sammen

Fra før er 195 sykehusansatte tatt ut i streik ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset.

Ingen flere ansatte ved Sykehuset Østfold ble altså tatt ut i streik i denne opptrappingen.

Flertallet av de streikende er leger.

– Opptrappingen av streiken setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet, sier Akademikernes forhandlingsleder Rune Frøyland til NTB.

Streiken ble et faktum etter at det ble brudd i forhandlingene mellom Akademikerne og arbeidsgiverforeningen Spekter natt til onsdag.

Strides om vaktordning

Striden gjelder legenes arbeidstidsordning. Spekter ønsker å gå bort fra dagens kollektive vaktordning og over til individuelle turnuser. Argumentet er at det gir mer fleksibilitet til å planlegge.

Legeforeningen mener på sin side at det øker risikoen for mer høyintensive vaktuker på rad, og at det kan skape press mot den enkelte arbeidstaker.

Forhandlingsleder Rune Frøyland uttalte til NTB torsdag at det ikke har vært noen kontakt mellom partene siden streiken brøt ut.

Akademikerne sendte torsdag helseminister Bent Høie (H) et brev for de spør om det ligger en politisk bestilling bak Spekters krav om omlegging av turnusen. Høie har hittil ikke kommentert streiken.