Pasient døde etter forsinket antibiotikabehandling på Kalnes

Artikkelen er over 2 år gammel

I Sykehuset Østfolds offentlige meldinger om alvorlige hendelser, er det meldt flere avvik knyttet til håndtering av antibiotika. – Vi anser det som en alvorlig avvikshendelse at medisinering med antibiotika ikke ble stanset da prøvesvar forelå, heter det i Pasientsikkerhetsutvalgets vurdering til en av hendelsene.