Haldens Svømmeklub har i lang tid jobbet med planer om ny svømmehall i Halden.

Onsdag kveld skal planene, som er utarbeidet i samarbeid med både forbund, arkitekter og fylkeskommunen, presenteres på et informasjonsmøte i kommunestyresalen.

Vil ha den på Os

– Vårt mål og håp er at en ny svømmehall kan prosjekteres inn i den nye sentrumsplanen, sier Trond Forsstrøm, leder i Haldens Svømmeklub.

På møtet vil han blant annet legge fram klubbens tanker om hvorfor en ny svømmehall bør plasseres og bygges i sentrum – og da i forbindelse med en ny sentrumsskole på Os.

Dekker 70 prosent

– Årsakene til det er mange, sier Forsstrøm, og fortsetter:

– En radius på to kilometer rundt Os dekker 70 prosent av byens befolkning. 8-9 av byens skoler vil ha gangavstand til et svømmeanlegg i sentrum. I tillegg ligger alle eldreboligene innenfor området.

– Svømming er den mest brukte mosjonsformen for eldre når vi ser bort fra spasering, sier Forsstrøm, og tillegger at det også miljømessig vil være hensiktsmessig å satse på utbygging i sentrum.

Anlegg for hele byen

Behovet for ny idrettshall i Halden er velkjent. Faktum er at behovet for ny svømmehall i Halden er minst like skrikende.

Og slett ikke bare på grunn av idretten og aktive svømmere.

– Erfaringstall fra andre svømmehaller i Norge, viser at en svømmehall blir besøkt av rundt 5-6 ganger av befolkningen. Det vil for Haldens del bety et årlig besøk på 150.000.

Samfunnsansvar

85 prosent av tiden i norske svømmehaller disponeres av publikum og skoleelever.

– Faktisk er det bare åtte prosent som benyttes av idretten, fastslår leder Forsstrøm.

Haldens Svømmeklub har de siste årene tatt et betydelig samfunnsansvar ved å tilby svømmeopplæring gjennom Barnas Svømmeskole.

Alle norske kommuner, også Halden, plikter å tilby svømmeopplæring til barn. Nå er også kompetansemålene om svømming i læreplanen oppjustert.

– Må oppfylle sine plikter

– Kommunene plikter nå å kunne tilby svømmeopplæring til elever i 4., 7. og 10. trinn. Det betyr 1.110 elever i Halden. Med en nedslitt svømmehall på Remmen, er det umulig.

På morgendagens møte vil Forsstrøm selv holde en kort innledning, mens Per Eknes fra forbundet skal orientere om mulighetene med framtidas svømmeanlegg.

SG Arkitekter vil presentere tegninger, mens Stein Cato Røsnæs fra fylkeskommunen vil informere om tippemidler og mulige tilskudd.

– Vi håper på en givende kveld, som kan bidra til framdrift av et anlegg som vil komme hele byen til gode, sier Forsstrøm, som opplyser at tanken er et basseng på 50x25 meter.