Halden og Strömstad gikk sammen om å feire at Svinesundbrua ble åpnet i 1946 – for 70 år siden.

– Et mesterstykke

Markeringen av 70 årsdagen ble gjort på forholdsvis kort varsel, derfor var det ikke et stort program på brua. Men, det var en trivelig og fin markering av bruas 70-årige eksistens, som ble satt pris på av dem som møtte fram.

– Det er kake til alle – ikke bare til oss to! Smilte kommunalråden Peter Birgersson Dafteryd etter at det hadde vært salutt på begge sider av brua og marsjering til midten.

Ordfører Thor Edquist (H) i Halden, som er blant dem som har gått mest over brua, i sin tidligere jobb hadde han nemlig kontor på begge sider, fortalte flere historie fra sin egen erfaring med brua.

– På 70-tallet var det lange køer med vogntog her. Jeg husker at brua sto og svaiet på grunn av alle vogntogene som sto og ventet på brua. Vi snakker om flere tusen tonn. Det hendte at sjåfører som sto mellom vogntogene, ble så redde at de hoppet ut av bilene sine og løp inn til fast mark, fortalte Edquist.

– Denne brua er et mesterstykke. Det er skikkelig godt håndverk, sa Edquist videre.

Håper på stor 75-årsmarkering

Kommunalråden og ordføreren håper at det også lar seg gjøre å feire 75-årsdagen til brua.

– Nå har vi fem år på oss. Håpet er at vi for eksempel kan stenge brua og ha en konsert her, kanskje med blåseensemblet for eksempel, sier Thor Edquist.

Europas vakreste grenseovergang

Blant dem som var til stede under markeringen av brua, er Haldens turistsjef Liv Lindskog.

– Vi er så heldige å ha Europas vakreste grenseovergang i Halden! Det er klart at den har betydd mye for turistlivet i Halden de siste 70 årene, sier hun til HA.

– Falt ned under byggingen

Det var ingen på Svinesundbrua onsdag som var med på byggingen av Svinesundbrua for over 70 år siden, men noen historier ble fortalt likevel.

En av dem ble fortalt av Hans Christian Meyer som var med kompaniet fra norsk side, Fredrikshald Nordsiden 1702:

– Etter at brua var ferdig reis, ble forskalingsplankene med spiker kastet i hauger på hver side av brua. En Berg-sokning som jeg jobbet sammen med på Høvleriet for noen år siden, fortalte at han ramlet ned fra brua under byggingen. Han falt i en av haugene med forskalingsplanker, og det var nok det som reddet ham. Han ble forslått, men overlevde!

(PS: Hvis du vet hvem det er snakk om, tips oss på penneknekten@ha-halden.no)

Den gamle Svinesundbrua

  • Den gamle Svinesundsbrua, som ble innviet i 1946, erstattet i sin tid en ferje som hadde gått over sundet. De første tanker om en bru der kom rundt 1870[1] og da var det snakk om en jernbanebru for å koble den svenske Västkustbanan til Østfoldbanen som da var under bygging. Halden kommune gikk mot, de ville ha jernbanen gjennom byens sentrum. Utover 1900-tallet ble tankene tatt opp igjen, nå var det mer aktuelt å bygge en bilbru, men Halden gikk imot. Kompromisset ble å bygge brua slik at den aldri skulle kunne bygges om til jernbanebru.
  • Byggearbeidene startet i 1939, svenskene ville bygge i granitt mye som støtte til en kriserammet svensk steinhoggerindustri, norske myndigheter ville bygge enklere, og løsningen ble at Sverige betalte merutgiften og endte til slutt med å betale ca. 90 prosent av brua. Til gjengjeld ble det brukt svensk granitt og svensk arbeidskraft. Brua er den siste store brua i Norge der søylene er forblendet med tilhogd granitt (i sidespennene bygd som viadukter). Selve buen er støpt i betong, i en form som ble bygd på Nordbysletta og så flyttet til sundet.  (Kilde: Wikipedia)