Gå til sidens hovedinnhold

– Sviktet av både ordfører og rådmann

Artikkelen er over 8 år gammel

– Jeg har ingenting å be om unnskyldning for. – Jeg har ikke sviktet som leder

Det første utsagnet kommer fra ordfører Thor Edquist. Det andre fra rådmann Eivind Hansen.

Føler seg sviktet

Begge kommenterer den beskrivelse de ansatte ved byggesaksavdelingen gir av det som har skjedd og det som er situasjonen i dag.

De tillitsvalgte har sendt en lengre bekymringsmelding til rådmannen.Konklusjonen er at de mener at både ordfører og rådmann har sviktet dem.

I bekymringsmeldinga sier de blant annet at ordføreren bør be om unnskyldning og at rådmannen ikke har stått opp for dem.

Vil ha en unnskyldning

De viser til at ordfører Thor Edquist på sin egen blogg gikk til kraftig angrep på byggesaksavdelingen. I august skrev han at det jobbes på en fullstendig feil måte.

– Skulle KGH (ordførerens tidligere arbeidsgiver red.anm.) drevet på samme måte, ville det vært kø til Uddevalla, skrev han.

I et senere møte ba de ansatte om at ordføreren kom med en unnskyldning. Den fikk de aldri.

– Det er fordi jeg ikke har noe å be om unnskyldning for, sier Thor Edquist nå.

Alt i samme kø

– Jeg pekte på at avdelingen jobbet ineffektivt og at det ikke ble foretatt noen prioritering mellom sakene. Garasjer og industribygg havnet i samme kø, sier han.

– Du burde kanskje i stedet kritisert ledelsen eller rådmann for at arbeidet var organisert på feil måte?

– Rådmannen fikk i oppdrag å rette på forholdene.

– Ba du da han se på ledelsen av avdelingen?

– Det nevnte jeg aldri. Det er opp til rådmannen å håndtere personalsaker, sier ordføreren.

Asbjørn Montelius

Det er en kjent sak at Asbjørn Montelius som er leder av avdelingen, ikke er like populær i alle kretser. Hans mantra er: «Vi behandler alle saker etter lover, regler og forskrifter.»

På spørsmål om han vurderte eller vurderer å fjerne Montelius fra stillingen, svarer rådmann Eivind Hansen nå:

– Det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte, sier han.

– Men jeg kan bekrefte at ordføreren aldri blander seg inn i slike saker, sier han.

- Ledelsen ikke problemet

De ansatte skriver at avdelingens ledelse ikke er årsak til problemene de opplever. Det vil ikke være noen løsning å fjerne ledelsen – snarere tvert imot, sier de.

På spørsmål om rådmannen er enige i den vurderingen, svarer Eivind Hansen:

– Dette er forhold vi må undersøke nærmere. Uansett så har vi tatt kraftig tak i forholdene ved avdelingen.

– Hvilke tak?

– Det kan jeg ikke si noe om nå, sier rådmann Eivind Hansen.

Manglende støtte

De ansatte mener at kommunens øverste administrative ledelse ikke har stått opp for dem når det har stormet som verst.

Mangel på støtte fra ledelsen er et signal om at ledelsen slutter seg til den kritikk som kommer fra politikere og publikum.

Arbeidsgiveren må ta grep for å få fram i lyset at avdelingen og dens ansatte har støtte derfra. De ansatte føler at denne støtten mangler de nå.

Les også: - Var nødvendig å bytte ut kommuneledelsen

Les også: – Kommuneansatte blir syke av presset

- Har ikke stått alene

– Jeg har full forståelse for at de ansatte opplever at de er i en vanskelig situasjon og at de er rammet av et mediepress, sier rådmann Eivind Hansen.

– Men jeg er ikke enig i at jeg som øverste leder ikke har stått på de ansattes side. De har ikke stått alene.

– Jeg respekterer at de føler det slik, men det er ikke en riktig beskrivelse. I denne saken mener jeg at jeg ikke har sviktet som leder, sier rådmann Eivind Hansen.

Psykisk belastning

Etter at den politiske posisjonen kritiserte avdelingen, har de ansatte merket en mer aggressiv oppførsel fra publikum.

Det legitimerer en ordbruk og en generell væremåte blant deler av publikum som oppleves som en psykisk belastning for de ansatte, skriver de.

De ansatte peker på at avdelingen rent faglig er svært kompetent.

De hevder at det i fjor høst kom t svært positive tilbakemeldinger fra den lokale byggebransjen og fylkesmannen har opprettholdt avdelingens avgjørelse i samtlige klagesaker.

Må ha flere folk

Det viktigste nå er få ansatt flere saksbehandlere og en fagleder.

De ansatte viser til at det foreløpig er få søkere. Nå må kommunen tenke framover og legge en strategi for å løse bemanningsproblemet.

Lojalitet begge veier

Ut ifra alt som har skjedd i denne saken, peker de ansatte på at lojaliteten i arbeidslivet ikke bare gjelder de ansatte. Også arbeidsgiver har en lojalitetsplikt overfor sine ansatte.

De ansatte ved avdelingen ønsket i går ikke å snakke med Halden Arbeiderblad, men viste til de tillitsvalgte.

Trenger hjelp

Knut R Nilsen som er tillitsvalgt i Nito reagerer på at rådmannen ennå ikke har gitt noe svar.

– Vi leser om saken i avisa i stedet, sier han.

Han har nå tatt kontakt med sin hovedorganisasjon for å få bistand.