Strømsfoss Krafts virksomhet består av kraftverksdrift i Aremark kommune med en årlig produksjon på ca. 3 GWh. Kraftproduksjonen foregår i det opprinnelige kraftstasjonsbygget fra 1920 samt i den nyere kraftstasjonen fra 1994.
Norsk Grønnkraft er Norges største operative aktør innenfor småkraftsegmentet i Norge med 20 kraftverk i drift over hele landet. Selskapet vurderer produksjonsanleggene i Strømsfoss som et godt tilskudd til eksisterende produksjonsportefølje.
- Norsk Grønnkraft vil sammen med Alf Ulven videreutvikle kraftverksområdet på Strømsfoss slik at det igjen blir virksomhet i kraftproduksjonsanleggene, forteller adm.dir. Morten Karlsen i Norsk Grønnkraft.
- Norsk Grønnkraft er en seriøs, langsiktig samarbeidspartner som vil ivareta kraftproduksjonsinteressene i Strømsfoss på lang sikt, sier styreleder Alf Ulven i Kristiania Eiendomsforvaltning.
Bak Norsk Grønnkraft står de fire store kraftprodusentene Akershus Energi, E-CO Vannkraft EB Kraftproduksjon og Østfold Energi med en fjerdedel hver. For Kristiania Eiendom representerer salget en ytterligere rendyrking av selskapet i retning av eiendomsforvaltning. Transaksjonen gjennomføres med virkning fra 2. januar 2007.