NETTAVISEN: Prosessen har allerede startet for noen, og innen utgangen av 2018 er det ikke lenger noen som helst valg: Alle norske husstander og bedrifterskal  bytte ut selve strømmåleren i sikringsskapet.

I denne saken går vi gjennom alt du trenger å vite om overgang til «smarte strømmålere».

Hva er AMS?

Smarte strømmålere er en digital boks du får installert i sikringsskapet ditt hjemme, som erstatter den gamle strømmåleren - den med en plate som spinner rundt.

Den nye måleren registrerer kontinuerlig hvor mye strøm du bruker, og innrapporterer forbruket ditt hver eneste time - altså 24 ganger i døgnet. Hvis strømselskapene ønsker dette i fremtiden, kan dette økes til hvert kvarter (96 ganger i døgnet).

Strømmålerne er koblet opp til internett, og gjør denne innrapporteringen uten at du trenger å foreta deg noe som helst.

Hva om jeg ikke har internett?

Det er nettleverandøren som må sørge for at strømmåleren er tilkoblet internett. Nøyaktig hvordan de gjør dette er ikke ditt problem, men du trenger ikke å tenke på at noe må kobles til for eksempel routeren din.

Norges største nettleverandør Hafslund benytter et system der de benytter et eget radionettverk (870-875 MHz), der målerne kommuniserer direkte med en sentral i nærheten - som igjen er koblet på mobilnettet. Men dette kan variere rundt om i landet.

Hvorfor må alle få ny strømmåler?

Det korte svaret på det er fordi Stortinget har bestemt det. Det lange svaret er noe mer nyansert enn som så.

Målet med innføringen av AMS er i all hovedsak todelt:

1. Strømprisen kan variere ganske mye fra time til time, og med dagens system finnes det ingen mulighet til å vite når du faktisk bruker strøm. En vet bare at du har brukt en gitt strømmengde mellom de to siste gangene du leste av strømmåleren. Strømselskapene må dermed «gjette» på når du bruker strøm. Det regnes derfor ut en «vektet» gjennomsnittspris mellom hver gang du leser av måleren din - og du betaler derfor ikke for det faktiske forbruket ditt. Noen får med det gamle systemet mye høyere strømregning enn de skal ha, mens andre betaler mindre enn de skal. Dessuten er det langt fra alle som er så flinke til å rapportere inn forbruket sitt, og selskapene må dermed bare estimere hvor mye du brukerNoen får med det gamle systemet mye høyere strømregning enn de skal ha, mens andre betaler mindre enn de skal.

2. Det andre argumentet er at strømselskapene ikke ønsker å bruke masse penger på å oppgradere strømnettet til å takle fremtidens strømutfordringer der ingen bryr seg om når det er «rushtid» i strømnettet. De ønsker i stedet at strømkundene skal flytte strømforbruket sitt når det er mer ledig kapasitet. For eksempel er ikke strømnettet laget for at alle skal komme hjem og lade elbilene sine samtidig som de lager middag og skrur opp varmen i sprengkulda.

Når strømforbruket ditt skal rapporteres inn ofte, er håpet at kundene skal flytte strømforbruket fra perioder med høy pris og høy belastning i strømnettet - til perioder med lav pris og lav belastning. Dermed slipper strømselskapene å oppgradere sitt nett.

Det mest åpenbare målet er at elbilen lades på natta eller andre perioder med lav strømpris.

Men er variasjonene så store da?

Nøkkelen her er utbygging av fornybar energi - og da spesielt sol og vind - som for tiden foregår i stor skala. Vindkraft produseres bare når det blåser, og jo mer det blåser, jo mer produseres det. På samme måte produserer solkraft lite når det er overskyter og intenting på natta.

Det er altså nesten umulig å tilpasse denne typen fornybar produksjon med folks forbruk. Du kan ikke få det til å blåse mer når alle skal dusje på morgenen. En må derfor tilpasse folks forbruk med produksjon.

Mengden produsert strøm med fornybar energi varierer voldsomt både gjennom døgnet og fra dag til dag.

Jo mer sol- og vindkraft som bygges, jo større vil svingningene i kraftproduksjonen bli. Målet er derfor å bruke så mye strøm som mulig når det produseres mye fornybar energi - og lite strøm når strømmen som benyttes hentes fra fossile kraftverk.

Betyr AMS at jeg får høyere strømregning?

Ja, mest sannsynlig. Målet er at du skal føle på at det er dyrt å bruke strøm i "rushtiden". Det blir så din egen jobb å redusere strømregningen ved å flytte strømforbruket fra dyre til billige perioder.

Utfordringen er at det gjerne er høy pris i perioder når du faktisk ønsker å bruke mye strøm, som på morgenen når de dusjer og ettermiddagen når matlagingen står på for fullt.

Når skal de bytte hos meg?

Byttet må ha skjedd innen 1. januar 2019, men det er nettselskapet som styrer utrullingen.

Nettsiden NyMaler.no prøver å holde styring på utrullingen i hele landet, men det er din nettleverandør som sitter på best informasjon.

 

Må jeg selv nå følge med på strømforbruket gjennom døgnet?

I utgangspunktet: Ja - i alle fall om du har som mål å flytte strømforbruket ditt.

Planen er å bygge mange "tjenester" på toppen av strømmålerne, slik at "smarte hus" i fremtiden automatisk kan tilpasse strømforbruket den til enhver tid gjeldende strømprisen.

En kan for eksempel se for seg at varmtvannsberedere, fryseskap og lignende unngår å trekke strøm i de dyreste periodene. Dette krever derimot ekstra investeringer i husets strømnett og/eller elektriske apparater for å fungere. Dette vil igjen koste penger.

Det aller meste av norsk strømforbruk går derimot til oppvarming, og det er begrenset hvor lett det er å flytte på forbruket om du ønsker 22 grader innendørs på vinteren.

Må jeg bytte strømleverandør når jeg får AMS?

Nei - og foreløpig er det heller ingen som tilbyr strømavtaler med pris som varierer fra time til time.

Dette vil trolig ikke komme før til neste år.

Hvor mye koster det å få installert AMS?

Selve installasjonen koster ingenting for deg som kunde. Det er nettleverandøren din som må gjøre dette.

Det er derimot beregnet at kostnaden er rundt 3500 kroner per strømmåler som skal installeres - og at totalkostnaden for hele landet er rundt 10 milliarder kroner.

For å dekke inn denne kostnaden vil nettleia øke, og det antas at det vil tilsvare rundt 200 kroner ekstra i året per husstand.

Kan jeg si nei til ny måler?

I utgangspunktet nei, men det er mulig å søke fritak av helt spesielle grunner. Det handler om dem som mener at de blir dårlige av radiobølger.

Hvordan skjer byttet i praksis?

Dette vil variere, men Truls Jemtland i Hafslund beskriver det slik:

– Du får brev og e-post i god tid før vi starter målerbyttene i ditt område. Tidspunkt for når vi kommer til din bolig får du cirka to uker på forhånd.
Passer ikke tidspunktet kan du logge inn på en nettjeneste å bytte tidspunkt. Dagen før avtalt tidspunkt får du en påminnelse på SMS.

– Når tidspunkt er avtalt og bekreftet av deg, vil montøren komme til avtalt tid. Om du trenger å være tilstede eller ikke, vil stå i brevet du mottar. Dette avhenger av om måleren er innenfor døren din eller i oppgang/målerrom. Målerbyttet tar omtrent 20 minutter, og boligen vil være uten strøm mens arbeidet pågår.

– Måleren vil normalt starte å sende inn data om strømforbruket ditt i løpet av noen få dager. Vi kommer til å foreta enkelte etterkontroller hos utvalgte kunder for å sjekke at alt fungerer som det skal.

Hafslund svarer: Derfor kan strømregningen bli overraskende høy 

Kan informasjonen som samles inn misbrukes?

All informasjon kan misbrukes, og detaljert informasjon om strømforbruket - spesielt den typen opplysninger som skal oppdateres hvert 2. sekund - kan en se for seg misbruk av.

Nøyaktig hvem som skal få tilgang til din informasjon er litt avhengig av deg selv, og hva slags "smarte" strømtjenester du vil benytte. Foreløpig vet vi veldig lite om hvordan dette vil foregå i praksis.

For å hindre misbruk av data og personopplysninger er nettselskapene pliktige til å etablere de sikkerhetssystemer og rutiner som er nødvendige for å hindre at personopplysninger kommer på avveie, og at uvedkommende ikke får tilgang til andre sine AMS-systemer, opplyser NVE.

Hva skal strømmålerne skal måle?

I utgangspunktet er det selve strømforbruket (kWh) per time som skal lagres, men strømmålerne måler mer enn som så:

Frekvens = 2,5 sekund(*)

  • Aktiv effekt (kW) x 2 (= import og eksport)

Frekvens = 10 sekunder

  • Reaktiv effekt (kVAr) x 2
  • Strøm (A) x 3 (L1, L2 og L3)
  • Spenning (V) x 3 (alle faser)

Frekvens = 1 time

  • Aktiv energi (kWh) x 2 (= import og eksport)
  • Reaktiv energi (kVArh) x 2
  • Klokke og dato

I utgangspunktet er det bare de siste tre elementene som skal lagres, mens resten er ting som du kan hente ut fra strømmåleren i sanntid gjennom for eksempel en app på mobilen.

Åpner smarte strømmålere for at vi må betale for effekt?

Enkelte strømselskaper har begynt å ta seg betalt ikke bare for mengden strøm som brukes (kWh), men også hvor mye effekt du trekker fra nettet i toppene av strømforbruket (kan være definert som ampere, kW eller kWh/h).

Argumentasjonen er at strømselskapene må bygge ut kapasitet ut fra hva du bruker på det aller meste.

Nye strømmålere kan åpne for denne typen deling av nettleien.

Jeg har lest at folk har fått økt strømforbruket med 30 prosent med ny måler

Det har vært noen rapporter fra de første husstandene som Hafslund har installert nye strømmålere i, at strømforbruket/strømregningen har hoppet kraftig etter at ny strømmåler er installert.

Hafslund er helt klare på at det ikke er noe galt med deres utstyr, og at det er kundene som har misforstått fakturaene sine eller sammenlignet ting som ikke kan sammenlignes.

– Det ser ut til at enkelte kunder sammenlikner sluttsummen på fakturaen, uten å se nærmere på hva den inneholder. Dette kan blant annet være at de har fått strøm og nettleie på samme faktura på grunn av innføringen av gjennomfakturering.

– Vi ser også at flere har lengre perioder uten avlesninger og har da fått stipulert forbruk i perioder. Ved målerbytte foretar montøren en måleravlesning. Differansen på stipulert forbruk vil da bli fakturert på første faktura, sier Truls Jemtland i Hafslund til Side3.

De sier også at gamle strømmålere typisk utvikler noe avvik over tid. Det normale er at de måler én prosent feil etter 16 år.

Åpner AMS for at jeg selv kan produsere strøm fra solceller og selge det til naboen?

I utgangspunktet ja, men å sende strøm i begge retninger krever mer oppgraderinger av strømnettet hjemme hos deg enn en ny strømmåler