– På Østfoldbanen mandag vil trafikken gå som den gjorde under streiken, sier pressevakt i NSB, Liv Eggebø.

Det betyr at ingen tog vil stoppe i Moss før tirsdag morgen. Da skal alle togene være på plass igjen.

– Vi har ikke nok tog og personell, og det er ikke forsvarlig å stoppe i Moss før det kommer på plass. Det er av sikkerhetsmessige grunner vi ikke kan stoppe der før på tirsdag, sier Eggebø.

– Vi gjør vårt ytterste for at togtrafikken skal gå så normalt som mulig, men det vil nok være noen forstyrrelser mandag, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Han oppfordrer reisende til å sjekke om avgangen de planlegger å ta, er i rute. De siste ukene har nærmere 300 togavganger blitt innstilt hver dag som følge av streiken. Titusenvis av togpendlere på Østlandet og ved Sørlandsbanen har vært berørt.

Ny standard

To lange meklingsmøter tidligere denne uken endte uten resultat, men lørdag ble det fart i samtalene. På initiativ fra riksmekler Nils Dalseide rettet partene en felles henvendelse til Samferdselsdepartementet om å få på plass en nasjonal standard for kompetanse og opplæring for lokomotivførere.

Da svaret fra departementet var positivt, var streiken i realiteten over. Søndag morgen gikk med til å få på plass de siste detaljene.

– Det gir like konkurransevilkår for alle som skal operere på jernbanen, sier Isaksen.

Også motparten Norsk Lokomotivmannsforbund og LO Stat er tilfreds med løsningen. Forbundet ønsket egentlig å få en nasjonal standard inn i tariffavtalen, noe arbeidsgiversiden avviste.

– Nå får vi på plass en god forskrift, og vi får en sikker og trygg utdanning av lokførere, sier forhandlingsleder Eivind Gran i LO Stat.

Ikke mulig før

Rolf Ringdal i Lokomotivmannsforbundet sier resultatet ikke hadde vært mulig uten streiken. På spørsmål om hvorfor henvendelsen til regjeringen ikke kom før, svarer han som følger:

– Det var nå riksmekleren tok initiativet, og det var nå myndighetene svarte positivt, sier han.

– Jeg tror vi må erkjenne at det har vært en modning både hos partene og hos myndighetene i dette spørsmålet. Selv om det i ettertid kan synes som en naturlig løsning å komme til tidligere, har det ikke vært grunnlag for det, utdyper Isaksen.

Begge mener regjeringens jernbanereform, som åpner for konkurranse, er bakteppet for streiken.

– Handlet raskt

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avviser at han kunne ha grepet inn før.

– Dette var en konflikt mellom to parter i et tariffoppgjør. Det er lang tradisjon i Norge for at staten ikke blander seg inn i tariffoppgjør, sier han.

Først når det kom en formell henvendelse fra partene samlet, kunne regjeringen ta grep, ifølge samferdselsministeren.

– Jeg konstaterer at partene sier de har prøvd andre spor, og at det var riksmekleren som bidro til at henvendelsen kunne sendes. Jeg har hele tiden sagt at døra mi står åpen, men jeg kan ikke handle på bakgrunn av synspunkter som fremmes fra én enkelt part gjennom mediene, sier han.

Kritisk opposisjon

SVs Kirsti Bergstø mener regjeringen er blitt presset på plass.

– De siste ukene blir stående som et monument over en regjering som ikke tar togsikkerheten nok på alvor. At samferdselsministeren nå ser ut til å gi seg, er en lettelse, sier hun.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad mener Solvik-Olsen kunne ha løst konflikten på et langt tidligere tidspunkt.

– Det er ganske merkverdig at det skulle ta departementet og statsråden fem uker før de ga partene trygghet for en nasjonal standard, som de hele tiden har hatt muligheten til å gi, sier hun til NRK. (©NTB)