Prosjektleder Kalle Hesstvedt i Havgul, firmaet som ønsker å etablere vindmølleparken i Aremark, sier til HA at den blir miljøvennelig.

Vil redusere utslipp

En slik park vil kunne redusere CO2-utslippet i Østfold, og Norge, tilsvarende utslippet fra 100.000 personbiler, hevder han.

Det vil dessuten kunne gi strøm til rundt 20.000 boliger.

Inngrep i naturen

Jørgen Johansen i interessegruppa Vestfjellas Venner sier at han er tilhenger av vindmøller som energikilde.

Men, han kan ikke støtte de voldsomme inngrepene i Vestfjella som må komme når en vindmøllepark skal bygges.

Det kommer til å bli sprengt bort rundt 1 millioner tonn masse og dermed er naturen ødelagt for kommende generasjoner etter oss, sier han.

Konsekvensutredning

– Men har dere en alternativ plasserings for vindmøllene?

– Ja det har vi, men de forteller vi ikke til Havgul før de har skrinlagt Vestfjella. Da kan det jo bli bygging på begge steder. Vi har derimot fortalt planene til fylket, sier Johansen.

Kalle Hesstvedt i Havgul har ikke noen sans for en slik måte å jobbe på, og kommer ikke til å legge ned prosjektet i Aremark. Jeg regner med at vi har ferdig konsekvensutredningen i oktober, sier han.