Kan ikke garantere for sikkerheten i bevaringsverdig allé: – Vi trenger penger for å gjøre tiltak

Statens vegvesen ønsker å prioritere vedlikehold av alleen på fylkesvei 932 og håper at pengene fortsetter å komme når Østfold blir Viken.