Null snø i løy­pe­ne: – Over og ut for vin­ter­se­son­gen

Erte ski­an­legg opp­le­ver sin før­s­te vin­ter­fe­rie si­den 2002 uten snø i løy­pe­ne.