Tre lokale kulturaktører kunne juble for pengegave

Både Det Norske Blåseensemble (DNBE), Opera Østfold og Fargespill Østfold mottok penger gjennom Gaveforsterkningsordningen.