Ved Divan Restaurant kan eierne nå glede seg over at smilefjeset er tilbake.

Mangler rettet opp

Ved en kontroll tidligere i mai konkluderte inspektørene at det var mangler ved tre av fire kontrollpunkter – og dermed ble det utdelt en strekmunn.

Disse manglene er nå rettet opp og dermed kom det etterlengtete smilefjeset tilbake.

Fortsatt strekmunn

Ved Fabian Pannekakeri endte også en kontroll tidligere i mai med strekmunn. Mattilsynet var på et nytt besøk denne uken.

Også denne kontrollen endte med strekmunn i og med at det fortsatt er to mangler ved de fire kontrollpunktene.

Kommer på tilsyn

Mattilsynet er på smilefjestilsyn hos kafeer og restauranter. Det er fire områder innen matlovgivningen som kontrolleres av inspektøren.

Disse er:

  • Ledelse og rutiner
  •  Lokaler og utstyr
  • Mathåndtering og tilberedning
  •  Sporbarhet og merking.