Kjøper hele Skriverøya

– Det er en skikkelig gla'sak at Halden kommune ble tilbudt og har kjøpt Skriverøya. Det vil sikre et stort og betydelig friområde for allmenheten, sier leder for avdeling for samfunnsutvikling, Jens-Petter Berget.

– Det er en skikkelig gla'sak at Halden kommune ble tilbudt og har kjøpt Skriverøya. Det vil sikre et stort og betydelig friområde for allmenheten, sier leder for avdeling for samfunnsutvikling, Jens-Petter Berget. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Halden kommune kjøper Skriverøya. Pris: 3,5 millioner kroner, men kommunen slipper billigere unna.

DEL

Det bekrefter leder for avdeling for samfunnsutvikling, Jens-Petter Berget.

Det er rådmannen i Halden som har brukt sine fullmakter til å gjennomføre kjøpet, og formålet er å sikre et stort og betydelig friområde for allmennheten.

3,5 millioner

Skriverøya har vært eid av Grønseth Eiendom og finans AS, og de skal beholde inntektene fra stenbruddet i 2016 og 2017.

– Det bidrar til å dra kjøpesummen betraktelig ned, og i tillegg har vi fått dette godkjent som et sikringstiltak av Miljødirektoratet, som dermed blir med på handelen.

Det har vært mulig blant annet fordi Oslofjorden friluftsråd og Østfold fylkeskommune har anbefalt vår søknad til direktoratet, og det gjør at Halden kommune må ut med kun halvparten av kjøpesummen, sier Berget.

Ble tilbudt eiendommen

Han understreker også at det var grunneierne selv som tilbød kommunen å kjøpe eiendommen, før den ble lagt ut på det åpne markedet.

– Vi synes dette var en fin gest som ga oss mulighet til å handle raskt, sier Berget.

Skriverøya er en eiendom på rundt 280 mål, hvorav rundt 60 blir benyttet av stenbruddet.

Godt tilrettelagt

– For oss er det viktig å kunne sikre et område med stor grad av tilgjengelighet for allmennheten, og det er Skriverøya. Her er det et nettverk av gode stier som gjør det mulig å ta seg fram også i rullestol, sier Berget.

– For øyeblikket har vi ingen spesielle tanker om å utvikle Skriverøya. Til det er kjøpet litt for ferskt, legger han til.

Inntekter til friluftsformål

Inntektene fra stenbruddet ligger i dag på rundt 185.000 kroner i året.

– Dette er penger vi har planlagt å avsette i et fond som skal brukes til oppgradering av friluftsområder i Halden.

Driveren av stenbruddet, Jogra AS, har kontrakt fram til 2023, og ved å eie området kan Halden kommune, i samråd med bedriften, ha enda mer innflytelse på hva som skal skje i området, sier Berget.

Historie og festival

→ I tillegg til å sikre allmennheten tilgang til store områder, har Skriverøya en viktig historie som er verd å ta vare på. Det kan vi også bidra til.

Avtalen er undertegnet, men det er fortsatt noen formaliteter igjen før vi kan kalle oss eiere.

Har vi litt flaks skjer det før Stenhoggerfestivalen. At de to hendelsene skjer nesten samtidig må sies å være gode timing, selv om det er tilfeldig, sier Jens-Petter Berget.

Fornøyd ordfører

Ordfører Thor Edquist sier at det er rådmannen og hans stab som skal ha æren for at denne handelen har gått i orden.

– For meg personlig er kjøpet spesielt, ettersom Skriverøya faktisk var mitt barndoms sommerparadis, sier han.

Edquist understreker også at dette er et kjøp rådmannen har hatt fullmakter til å gjennomføre uten politisk behandling. Formannskapet medlemmer vil likevel bli informert om kjøpet i sitt møte onsdag.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags