Etter at HA satte søkelyset på de trangbodde skolene på Hjortsberg og Strupe, har ordføreren kommet på banen med en idé han blant annet har fra Nederland.

– Der går elevene på skolen på skift. Noen går på formiddagen, andre på ettermiddagen. Hvorfor kan vi ikke gjøre noe lignende her. Vi må tørre å tenke annerledes, sier han.

En time kan være nok

Han presiserer at dette kun er en tanke som han har pratet med noen om, men avviser ikke at det kan bli en realitet.

– Det kan hende rådmannen burde utrede dette. I så fall er det skoleutvalget som må ta opp saken og be om en politisk sak fra administrasjonen, sier han.

Ordføreren tror det kan holde med kun en times forskyving av skoledagen for enkelte av elevene.

– Hvis noen begynner en time senere og går en time lenger på ettermiddagen, kan det løse plassproblemet, sier Edquist.

Forbigående problem

Prognosene som han og de andre politikerne jobber ut fra, sier at plassmangelen på skolene er et forbigående problem.

– Tallene viser at det kommer en topp nå, men at elevtallet vil synke igjen med mindre det kommer noen store, nye byggefelt. Ifølge dagens planer er noe slikt ikke på trappene, sier ordfører Edquist.

– Er det ikke reelt å tro at elevtallet vil stabilisere seg på toppen siden familiene bor i området?

– Jeg forholder meg til prognosene, og de viser at tallet kommer til å synke, sier Edquist.

– En slik løsning vil vel føre til økte lønningsutgifter til lærerne?

– Jeg har ikke tenkt på alle detaljer, men hvis det er snakk om kun en time, så går det nok bra, sier han.

– Kan utnytte dem bedre

Det er Halden kommunes økonomiske situasjon som er bakgrunnen for ordførerens utspill.

– Så lenge vi ikke har penger til å bygge nytt, må vi tørre å tenke annerledes. Jeg vet ikke om andre i Norge som har gjort det på denne måten, men i utlandet er det vanlig praksis mange steder, påpeker han.

– Vi bruker ikke skolebygningene mer enn seks-sju timer hver dag, så det må gå an å utnytte dem bedre. Kanskje Halden kan være først ute, sier han videre.

– Tenker du at alle trinn skal kunne forskyve skoledagen sin?

– Som sagt, så har jeg ikke tenkt denne tanken ferdig. Slike detaljer må eventuelt komme senere, avslutter Thor Edquist.