Fridtjof Dahlen (SV) leverte inn en interpellasjon til møtet i kommunestyre 22. juni i år. Fortsatt vet han ikke når han får et svar.

– Interpellasjonen gjelder forholdene i skolen i Halden som følge av nedskjæringene denne høsten.

 I og med at det dreier seg om forhold av stor interesse for så vel foresatte som elever og lærere, regner jeg med at interpellasjonen ligger «innafor» bestemmelsene om at saken skal være av prinsipiell betydning, sier Dahlen.

Ti spørsmål til ordføreren:

  1. Hvor mange klasser ved de enkelte skolene skal slås sammen for å spare penger?
  2. Skal det alltid settes inn vikarer ved sykdom?
  3. Skal lærere pålegges å ha undervisning med doble klasser?
  4. Innføres det full innkjøpsstopp av nytt læremateriale fra høsten 2016?
  5. Pålegges lærerne kopieringsrestriksjoner for å spare penger?
  6. Vil det fra høsten 2016 være slutt på delte klasser i fag som mat & helse og kunst & håndverk?
  7. Vil det fra høsten 2016 sjelden være mer enn en voksen i et klasserom, uansett antall elever?
  8. Vil elever som har vedtak om spesialundervisning bli organisert i store grupper på tvers av klasser og trinn?
  9. Vil assistenter gjøres tilgjengelig på trinnet, og ikke i den enkelte klasse der eleven med vedtak går?
  10. Vil det bli enda færre timer til tidlig innsats på småskoletrinnet?

 

Utsatt to ganger

I møtet 22. juni ble interpellasjonen utsatt til neste møte, som ble avholdt først torsdag 8. september.

Der sto interpellasjonen på sakskartet som siste sak, men nok en gang ble den utsatt. Som en av to saker.

– Dermed kan jeg bare håpe at jeg får et svar i neste møte, som finner sted torsdag 13. oktober.

Da vil det ha gått nøyaktig 120 dager siden den sto på sakslista første gang.

– Men jeg har jo ingen garanti for at den ikke lider samme skjebne også i oktober, sier han.

Vi ha en diskusjon

– Hadde jeg fått framføre interpellasjonen i siste møte, ville jeg ha foreslått at det skulle foreligge et svar i det neste.

Det er mulig jeg ikke ville fått flertall for dette, men jeg ville i hvert fall fått synliggjort ønsket om å få en diskusjon om denne saken.

– Dette dreier seg om ungene våre, og jeg forstår ikke at ordføreren ikke har hatt møter med KFU eller gitt noen svar gjennom avisa. Det har ikke manglet på tid.

I stedet ser det ut som om det mangler på lyst, og at ordføreren ikke ønsker å svare. Jeg synes det blir litt tragikomisk at vi ikke kan ha en diskusjon om skolesituasjonen framover, sier Dahlen.

Brakt bekymring videre

– Og for ordens skyld: jeg har ikke gjort annet enn å bringe videre bekymringen tillitsvalgte på Hjortsberg uttalte til HA før sommeren.

– Jeg følte deres innspill var viktig, særlig fordi flere har uttalt samme bekymring.

Det synes jeg også kommunestyret bør være opptatt av.

Så blir det spennende å se om jeg får svar etter 120 dager, eller om ventetida blir ytterligere forlenget med en eller flere måneder, sier Fridtjof Dahlen.

Lover ikke svar i neste møte

Ordfører Thor Edquist kan ikke love at Dahlen får svar i kommunestyrets møte 13. oktober.

Det lyktes ikke HA å oppnå kontakt med ordføreren innenfor vår trykketid onsdag.

Men til nettstedet «KanDusi» svarte han dette på spørsmålet om hvorfor interpellasjonen prioritert innen tidsfristen i siste møte når den allerede hadde vært utsatt en gang tidligere:

 

Var tydelig

– Det var fordi jeg var helt tydelig på at vi skulle være ferdig til kl. 22.

Det var kommunestyrerepresentanter som hadde holdt det gående fra kl. 05 og som skulle opp like tidlig dagen etter. Noen måtte også rekke toget til Oslo kl. 22.

På spørsmål om ordføreren vil gjøre noe med sakslista til neste møte og dermed sikre at interpellasjonen blir behandlet, svarte Edquist:

– Nei. Interpellasjoner kommer sist. Så hvis kommunestyrets medlemmer vil bli ferdige med sakslista, må de lære seg å fatte seg noe mer i korthet.

Blir interpellasjonen ikke besvart i oktober heller, er det tillyst ytterligere tre kommunestyremøter denne høsten; ett i november og to i desember.