Initiativtakerne, Halden SV og Halden Arbeiderparti inviterte til møtet fordi de ønsker å høre om situasjonen i skolen fra foreldre og lærere.

 Alle gruppelederne i de politiske partiene møtte. Folk ble oppfordret til å si sin mening, og den muligheten brukte flere.

– Alle har sin egen virkelighet

– Vi vil ha fram historier, erfaringer og innspill fra ansatte, foreldre og berørte. Ingen kan si noe feil her i dag. Alle har sin egen virkelighet, sa Fridtjof Dahlen fra SV innledningsvis.

Bjørn Tore Schulstad , som er fagleder skole i Halden kommune, sa at tildelt ramme for Haldenskolene er absolutt. Han fikk spørsmålet om hvorvidt det ikke er mer å kutte på skolene.

– Det vi må gjøre innenfor det handlingsrommet vi har fått er å få til en så rettferdig fordeling som mulig. Noen skoler er helt på smertegrensa, og andre skoler har det litt romsligere. Vi jobber med å få til en mer likeverdig tildeling til skolene.

De svake er taperne

Fra møtet nevner vi:

Liv Anne Fossbråten, som jobber med lærerutdanning og er mye rundt på skolene fordi lærerstudentene er utplassert, satte ord på hvem innsparingene rammer aller hardest:

– De flinke vil alltid klare seg. Det er de svake som taper på det her, sa hun.

Bekreftet av flere

Sigrun Staal Hafstad og Anne Gry Ulsrød fra Hjortsberg skole fortalte om en virkelighet som består av knallharde økonomiske prioriteringer.
 

– Det gjøres hele tiden strukturelle endringer for at det skal være timer nok til tidlig innsats. Flere klasser slåes sammen i for eksempel gym der man bare har en lærer og en assistent. For noen barn kan det være utfordrende å ha undervisning i store grupper. Vi har en lærer som har blitt brukt som vikar i 26 av sine spesialundervisnings-timer siden skoleåret startet, fortalte de.

– Nå er vi helt på smertegrensa, sa de og fortalte at det var mangel på lærebøker, redusert kopiering, lite digitalt utstyr.

De er redde for at gode lærere blir utslitte, sykmeldte eller velger seg et annet yrke.

 

Prestebakke

Cecilie Ulseth tok opp Prestebakke skole og fådeling: - Vi er usikre, bekymret, sinte, frustrerte og føler oss kanskje mest sviktet, sa hun blant annet.

Leder i Halden Kommunale Foreldreutvalg, Jørn Gundersen-Fredriksen, fortalte at det er mange foreldre med barn i Halden-skolene som er bekymret og at innsparingene går ut over barna.

Han sa også at han får tilbakemeldinger fra ansatte i skolene sier "hadde dere bare visst hva som skjer".

– Jeg er imponert over lærerne og assistentene som jobber i Haldenskolen. Det er snakk om innsparinger hvert eneste år, men hvor mye mer vi klarer er jeg usikker på.

– Hvis normen for det økonomiske utgangspunktet og fordelingen er ett klasserom og en lærer – hvor skal vi da dekke inn spesialundervisning og andre tiltak? spurte rektor Jostein Stø ved Idd skole.

– Gjør noe

– Jeg savner politikere som vil gjøre noe! Når vi hører at det ikke er skolebøker til barna så vil vi ha politikere som sier at de skal fikse skolebøker. Når vi hører at det er sammenslåtte klasser vil vi at politikerne kommer på banen og tar tak i det, sa en forelder.

Margareth Nøhr Andersen, lærer på Hjortsberg skole, fortalte om en hektisk skolehverdag med innkjøp til Haldenskolen fra privat lommebok, utstyr som ikke virker og klasserom som vaskes ned av ansatte.

– Jeg syns dere som er politikere er feige! Vi stille dere reale spørsmål og får ikke noe svar. Kall en spade for en spade, for det gjør jeg.

– Jeg er bekymret for ungene. Jeg er opptatt av kvalitet til alle ungene, sa hun.

Glad for tilbakemeldinger

De politiske gruppelederne var glade for tilbakemeldinger og lover å ta det videre med seg i budsjettrundene. Det er viktig at de får vite hvordan det står til.

Noe mer penger ble ikke lovt, men det skal jobbes for lærebøker til alle.

Og i hovedutvalget for undervisning, oppvekst og kultur neste uke kommer sannsynligvis skolegrensene opp. Prestebakke er en del av det kartet, opplysete skolekontorets Lill Stende, hun stilte som kommunalsjefens stedfortreder.