Halden Arkitektkontor og SG Arkitekter har tegnet hvert sitt forslag til ny 10-årig sentrumsskole på Os med plass til 560 elever. Og idrettshall med over 2.000 tilskuere.

Les også: Foreslår både idrettshall og ny skole på Os

– Jeg tenker på hvordan elevene kommer til å trives, det er barna som skal gå der ikke de voksne, sier elevrådsleder på Os skole, Lina Mirza.

– Hør på hva vi vil ha også, ber elevrådsnestleder, Casper Lilleby.

Redd for mer mobbing

– Det er nok en del som er redd for mer mobbing, siden det kommer flere og større elever.

– Bør man dele skolegården mellom de eldre og yngre elevene?

– Jeg tror det kommer an på hvor mye mobbing det er, om vi bør dele skolegården eller ikke. Vi har jo slitt med en del mobbing her, men det har blitt litt bedre nå.

– Jeg tror det blir mere mobbing her, hvis vi får ungdommer på skolen også, sier Mirza.

Vil ha stor uteplass

De er begge enige om at de tror barna kommer til å trives best med forslaget til SG arkitekter, som har store grøntområder.

– Det kommer til å bli veldig mange elever i skolegården, så det er viktig med stor og god uteplass.

– Jeg liker best planen hvor det blir gressplen og ballbane på toppen av idrettshallen. Det blir veldig nytt og annerledes, sier Mirza.

– Jeg liker også det forslaget, men barna kommer nok til å savne den gamle skolen. men her får de veldig fine lekearealer, sier Lilleby om SG-arkitekter sitt forslag.

– De største går jo bare rundt og prater, mens de små vil jo leke så det må være plass til begge deler, sier Lilleby.

Ivrig debatt

Inne på lærerværelset på Os skole, ble det full diskusjon da HA spurte om hva de synes om de nye forslagene til en ny Os skole.

– Jeg går for forslaget til Halden Arkitekter fordi det beholder mer av det gamle særpreget rundt Os skole, og jeg tar høyde for at arkitekten har tenkt på hvordan vi skal få plass til alle ungene ute i skolegården, sier lærer Reidun Anderssen.

Det gjør Kjersti Husby også.

– Jeg synes det er viktig å bevare den gamle skolen.

– Riv den gamle skolen

Rektor Siv Grete Stamnes er ikke enig.

– Det jeg ser som en ulempe med den løsningen er uteplassen. Den minker betraktelig, og i tillegg skal du ha inn ungdomsskoletrinnene på den lille plassen, sier hun om Halden Arkitektkontor sin løsning.

– Jeg mener dette forslaget benytter uteområdet altfor dårlig i forhold til SG Arkitekter sitt forslag.

– Jeg synes man bør rive den gamle skolen. For hvis man vil bruke den gamle skolen til fagrelaterte ting, som naturfag, så blir det helt urealistisk å bygge et naturfagsrom som er godt nok etter moderne krav i dette bygget, sier hun.

– Et annet viktig poeng for meg er at man kan gå tørrskodd gjennom alle bygningene slik at man kan utnytte de pedagogiske mulighetene rundt det å ha trinnene fra 1.–10. klasse på en skole, sier hun.

Basseng i idrettshallen

Etter å ha sett på begge forslagene som er kommet inn, går begge mødrene HA treffer ved Os for forslaget til SG arkitekter.

Mødrene har også forslag og ønsker til den nye sentrumsskolen.

– Jeg håper det er et basseng i den nye hallen. Vi trenger et svømmebasseng i Halden sentrum, nå som Halden bad ikke har det lenger, sier Ramona Eilertsen.

– Det hadde helt klart vært flere besøkende i en Halden Svømmehall om den lå i sentrum, sier en nikkende Hilde Skoland.

Hilde Skoland forteller at hun har vært veldig fornøyd med barnas skole. De er begge glade for at forslagene som har kommet inn ikke tar for seg å rive skolen.