– Haldenskolen går på helsa løs

FÆRRE LÆRERE : Utdanningsforbundet henviser til en tilstandsrapport fra Halden-skolen i 2015 og peker på at lærertettheten på barnetrinnet i Halden har sunket de siste årene sammenlignet med andre kommuner. Illustrasjonsfoto.

FÆRRE LÆRERE : Utdanningsforbundet henviser til en tilstandsrapport fra Halden-skolen i 2015 og peker på at lærertettheten på barnetrinnet i Halden har sunket de siste årene sammenlignet med andre kommuner. Illustrasjonsfoto. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Lærerne makter ikke gjøre jobben sin under slike forhold, mener Utdanningsforbundet som er bekymret for de skoleansattes helse.

DEL

Utdanningsforbundet i Halden har sendt et brev til Hovedarbeidsmiljøutvalget i Halden kommune hvor det uttrykkes bekymring over at det skal kuttes ytterligere i lærer og assistentstillinger i skolen.

– En betydelig reduksjon

I brevet står det blant annet:

Etter flere år med reduksjon av lærere og miljøpersonell drives skolene allerede i dag på et minimum. Det settes i liten grad inn vikar ved fravær noe som gjør at klasser slås sammen, timer til tidlig innsats og delingstimer i praktisk/estiske fag blir borte. Dette er situasjonen slik den er i dag, før nedbemanningen er satt i gang.

De henviser til en tilstandsrapport fra Halden-skolen i 2015 og peker på at lærertettheten på barnetrinnet i Halden har sunket de siste årene sammenlignet med andre kommuner.

I brevet står det:

Med tanke på at barnetrinnet er tilført statlige midler til tidlig innsats er nedgangen betydelig. På ungdomstrinnet har Halden lavest lærertetthet av kommunene i vår gruppe, til tross for at det også her har blitt tilført statlige midler til lærertetthet.

Tallenes tale

Utdanningsforbundet skriver at i løpet av en femårsperiode har antall årsverk på assistenter redusert med 17, antall årsverk på lærere er redusert med 16 (9 øremerkede stillinger er med i tallene, så egentlig reduksjon er 25 lærere)

Antall kontaktlærere er redusert med hele 46 personer, samtidig som elevtallet har økt med 90. Med utgangspunkt i at kommende nedbemanning tilsvarer 18 pedagogårsverk, vil samlet reduksjon av lærerårsverk siste 6 årene være 25 + 18 = 43.

Omregnet i prosent er nedgangen på 13 %. Hvis det samtidig kuttes 3 assistentårsverk, tilsvarer kuttene de siste 6 årene 17 %.

I tillegg vil det bli ytterligere reduksjoner på 9 lærerårsverk fra 2017 som følge av at øremerkede statlige midler til økt lærertetthet i ungdomsskolene forsvinner. Når det gjelder spesialundervisning, er det de siste 4 årene nedbemannet med 16 lærerårsverk

Går ut over helsa

Brevet er undertegnet hovedtillitsvalgt Marita Valentin Jacobsen. Konklusjonen til Utdanningsforbundet er at lærerne ikke makter å gjøre jobben sin under disse forholdene.

I brevet står det:

Man makter ikke å rekke over alt når man har ansvaret alene for 30 elever- som alle trenger tiden og oppmerksomheten til læreren Utdanningsforbundet Halden er bekymret for at dette vil gå ut over både helse og arbeidsmiljø for de ansatte, noe som igjen vil føre til økt sykefravær.

Vi håper det blir gjort noe. Vi har også sendt en kopi av brevet til politikerne. Det er vanskelig å si om det vil ha noen effekt i disse trange økonomiske tider, men vi ønsker i hvert fall å få fokus på det, sier Marita Valentin Jacobsen til Halden Arbeiderblad.

– Er bekymret uansett

Leder i Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst, Roar Lund (H) har fått en kopi av brevet.

– Det er administrasjonen som gjør disse prioriteringene. Vi politikere gjorde ingen endringer i deres forslag til hvordan kuttene skal gjennomføres og vi har full tillit til at kuttene er realistiske og at administrasjonen har full oversikt over lovverket, slik at alt foregår slik det skal.

– Hva tenker du om at Utdanningsforbundet er bekymret for lærernes helse?

– Jeg opplever at Utdanningsforbundet har denne bekymringen uansett. Vi politikere har full tillit til administrasjonen og at de håndterer dialogen med de tillitsvalgte på en god måte. Det er ikke opp til oss å ta denne dialogen, men oppstår det noe feil, så regner jeg med vi blir orientert så fort som mulig. Vi er midt oppe i en tøff tid på alle områder. Vi er fortsatt på Robek, og det er en tøff tid for alle, sier Lund.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags