Som følge av stor fare for gress- og lyngbrann har brannsjefene i Østfold og Follo i Akershus vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.

Nå blir grilling selv på fast oppbygde grillplasser forbudt fram til det kommer nedbør av betydelige mengder.

Generelt forbud

Det er allerede et generelt forbud mot bruk av åpen ild i nærheten av skogsmark uten samtykke fra brannvesenet.

Dette forbudet gjelder fra 15. april til 15. september hvert år.

Nå spesifiserer brannvesenet dette ytterligere,  og de minner om at "i nærheten av" betyr at det er nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.

Forbudet inkluderer også bruk av engangsgriller eller annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes.

Stor skogbrannfare

Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor gress- og lyngbrannfare.

Skogbrannfarevarselet fra yr.no vil bli økt til meget stor skogbrannfare i løpet av uka på bakgrunn av de foreløpige prognosene for været framover.

Brannvesenet anser det derfor som nødvendig å innføre særskilte tiltak mot gress- og lyngbrann og skogbrann.

Ild ved sjøen

- Flere har stilt spørsmål om bålfyring og grilling ved sjøen.

Vi har imidlertid vegetasjon langs hele kysten vår, og det skal svært lite til før man mister kontrollen selv med et lite kaffebål nær vannkanten.

Det kan også nevnes at engangsgriller ved flere tilfeller har startet både små og større branner her i Østfold.

Forbudet gjelder derfor også disse, uttaler brannvesenet i en pressemelding.