Signert

HANNE-MERETE JENSEN

Gjesteskribent

Jeg var tenåring på 80-tallet. I den perioden av livet hvor man for alvor skal prøve å både finne og skape seg selv, er kanskje seksualitet det mest spennende og skumle av alt. På 80-tallet ble man ikke lenger straffeforfulgt for å være homofil, men de homofile ble til gjengjeld forfulgt av noe langt mer uforutsigbart og skremmende. Med AIDS-epidemien ble homofili uløselig forbundet med død og fordervelse, noe farlig og smittsomt, noe skittent.

Jeg kan godt innrømme det, først som sist. Jeg var livredd for at jeg en dag skulle finne ut at jeg var homo. Men hvordan fant man ut det? Blir man født sånn eller blir man sånn? Hvorfor er/blir noen homo?

 

Jeg hadde heldigvis foreldre jeg kunne snakke med, og jeg lufta grubleriene mine for pappa. Jeg husker ikke hele samtalen, men konklusjonen ble noe ala dette: Verden hadde vært et veldig kjedelig sted, dersom alle var like. Det er mye her i verden vi ikke forstår. Dersom vi skal avvise alt vi ikke forstår, blir livet veldig fattig og lite spennende. Mennesker må man ta seg bryet med å bli kjent med, før man ev. avviser dem. Hvis ikke risikerer man, om ikke annet, å gå glipp av mye fint. Flertall og mindretall er ikke det samme som normalt og unormalt, eller trygt og farlig – jeg må tenke sjæl. Jeg trenger ikke å forstå hvorfor noen er/blir homofile. Jeg trenger bare å behandle dem som folk, for det er jo det de er.

Lou Reed ga ut låta «Walk on the Wild Side» i 1972. Den hadde mer eller mindre eksplisitte referanser til transseksualitet, mannlig prostitusjon og undergrunnsmiljøer i datidas New York. Lou Reed er ikke den eneste kunstneren som opp gjennom historien har tatt avstikkere innom LHBT-miljøer. Mange kunstnere, fritenkere og utstøtte har funnet mangfoldet og aksepten for annerledeshet i disse miljøene befriende og inspirerende.

Men mange har også opplevd disse miljøene og menneskene som noe truende og farlig, noe unormalt som må bekjempes. I helga ble nattklubben Pulse i Orlando, et kjent møtested for homofile, angrepet. I skrivende stund er det fremdeles uklart hva gjerningsmannens motiv(er) egentlig har vært, men stedet var neppe tilfeldig valgt.

I dagens verden ser vi islamistisk terror og høyreekstrem populisme vokse seg sterke side om side. De liker å se på hverandre som motpoler, men i mange tilfeller er det langt mer som binder dem sammen enn som skiller dem.

Det finnes knapt noe som forener nazister, fascister og ekstreme islamister mer enn homohatet. Homsen er selve inkarnasjonen av det som truer renheten til folket, nasjonen eller religionen de påberoper seg å beskytte og forsvare. Fanatiske kristne er ikke hakket bedre.

Samtidig nærer de en nostalgi for en tapt tid, har en hang til orden og hierarki, og de tegner tydelige grenser mellom kjønn og ulike identiteter. De frykter og hater alt som kan knyttes til modernisme og kulturelt mangfold.

Så når homofile angripes, er det ikke «bare» dem som rammes, det er vi – hele den moderne og frie verden som er bygget på menneskerettigheter og humanisme. Kampen de homofile har kjempet er på mange måter selve beviset på at en verden som baserer seg på enkeltmenneskers frihet og likeverd faktisk fungerer. At en fri og mangfoldig verden ikke bare er noe vi ønsker oss, men er noe vi har. For den friheten vi har i dag, den hadde vi ikke da jeg vokste opp. Derfor er det ikke først og fremst dere homofile som trenger oss, det er vi som trenger dere!

Samtidig viser angrepet i Orlando og andre hendelser at dette er noe vi må fortsette å jobbe med. En fri verden med utstrakte rettigheter for den enkelte er under stadige angrep, fra flere ulike hold. I disse dager er det EM i fotball. Der finner vi miljøer som aldri har vært i nærheten av å gjøre sin del av jobben. I 2018 er Russland vertsnasjon for VM i fotball. Et land der diskriminering og trakassering av homofile er allment akseptert. Rasisme og nazisme på tribunene er et velkjent problem.

Det er på høy tid at flere tar seg en «walk on the wild side».