Det ble vedtatt mot stemmene til KrF og Miljøpartiet de Grønne, etter at posisjonspartiene og Ap/SV forhandlet seg fram til et felles forslag.

Høyere bygg

På bakgrunn av de innspillene som er kommet, ønsker partiene nå å vurdere dagens høyderestriksjoner på Nordsiden.

- Vi ønsker å vurdere høyderestriksjoner på bygg på Nordsiden, og om en oppmykning av disse er nødvendig og hensiktsmessig for å nå målsettingene om boligutvikling i sentrum, heter det i forslaget.

Les også: - Det er tydelig at noen ikke ønsker denne sentrumsplanen

Ingen omkamp

- Men vi ønsker ingen omkamp om sentrumsplanen. Dette er en av våre viktigste saker, og planen som er utarbeidet er gjennomarbeidet og god.

Den er særlig viktig for Nordsiden, og en del av innspillene viser at planen på noen områder kan være litt "kronglete" i forhold til utbygging. Det ønsker vi å se på, sa Fredrik Holm (H).

Målsettingen er å fremme den for politisk behandling i august, såframt det er praktisk mulig i forhold til høringsfrister.

Mange ønsker

I tillegg ønsker flertallet å se på parkeringsbestemmelsene i planen og muligheten for frikjøpsordninger for å oppnå en ønsket boligutvikling.

Forslaget inneholdt også forhold som trafikkmønsteret og gågatesystemet på Nordsiden og en mulighetsstudie for å set på bl.a. utviklingsmulighetene fra Os gjennom Storgata og ned til havna.

En slik studie skal man også vurdere hvilke rolle dagens bebyggelse spiller for en framtidig utvikling av sentrum.

- Men studien må ikke forsinke planen, selv om vi fortrinnsvis ønsker å få den til samtidig behandling, sa Holm.

Les også: Hva skjer med Nordsiden?

Forandringer

Arve Sigmundstad (Ap) pekte på at mye er godt i planforslaget, men at en del også har forandret seg underveis.

- Gågata er blitt litt dødere og Os-området har fått ny oppmerksomhet. Vi tror en ny plan kan bli et godt redskap framover, sa han.

For mye

Øivind Holt (MDG) pekte på at en plan skal gi rammer, ikke ta inn bestemmelser om trafikkmønster og parkering.

- Det kan vi eventuelt gjøre politiske vedtak på. Å endre en kommunedelplan underveis er mye vanskeligere, sa han.

Han stilte også store spørsmålstegn ved å ta med både endringer og mulighetsstudie innenfor en så kort tidsfrist.

Skuffende lite

Dagfinn Stærk (KrF) var skuffet over at så lite hadde skjedd siden formannskapet utsatte sentrumsplanen for en snaut år siden.

- Hovedutvalgene har ikke kommet med uttalelser om sine fagområder, og det er mange scenarioer som skal gjennomgås på kort tid, sa Stærk.

Han fremmet derfor forslaget fra Anne-Kari Holm (Sp) fra i fjor om å unnta jernbaneområdet, Mølen og Tyska og vedta resten.

Like viktig som Røros

Anne-Kari Holm støttet imidlertid det nye forslaget, om enn under en viss kval.

- Det var synd planen ikke ble vedtatt i fjor. Den var viktig for utviklingen og for den historiske byen. Sistnevnte er jeg særlig opptatt av. I så måte er Halden like viktig som Røros, sa hun.

400.000 ekstra

Skepsisen mindretallet hadde i forhold til at administrasjonen pålegges ytterligere utredningsarbeid, besvarte Ole Richard Holm Olsen (H) slik:

- Skepsisen er forståelig, og derfor har vi foreslått en dato for politisk behandling og et beløp på 400.000 kroner for at rådmannens stab skal kunne knytte til seg ekstern hjelp med arbeidet, sa han.