Disse tar i mot på DPS: - Man snakker aldri for mye om ting

Tillitsvalgt for fastlegene i Halden, Lise Nohr, forteller at legene alltid rydder plass til akutt-time for pasienter som har selvmordstanker.