Smil og glede både hos Saugbrugs-ledelsen og Viken Skog-ledelsen onsdag under en omvisning i anledning den nye avtalen.

Mer enn noen gang

Viken Skog øker leveransene av ferskt tømmer av gran med bortimot 25 prosent i år.

– Det er viktig at alle ledd i verdikjeden jobber sammen. Norske Skog Saugbrugs er en svært viktig avtager av tømmer for skogbruket i regionen. Vi ønsker i en vanskelig tid for Norske Skog å signalisere at vi vil være en langsiktig og forutsigbar samarbeidspartner, sier daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken Skog.

– Skogbruk har historisk vært en svært sesongavhengig næring, noe som passer dårlig for en industri som trenger jevn tilførsel av tømmer. Vi i Viken Skog er stolte av at vi i 2015 klarte å holde hogsten i gang uten stans gjennom hele året. Vår satsing på grøntlager for entreprenører, transportører og industri har blitt godt mottatt. Dette tiltaket er et av de viktigste for å skape konkurransekraft med en forutsigbar og effektiv verdikjede, som igjen øker tømmerstokkens verdi, soer han videre.

Dette skogeiersamvirket har 10.000 eiere. 3.000 av dem leverer tømmer. Viken Skog er Norges største skogeiersamvirke på Østlandet: Østfold, Akershus, Vestfold, Oppland og Buskerud.

Har flere leverandører

Norske Skog Saugbrugs har altså tegnet en avtale om levering av 200.000 kubikkmeter tømmer med dette selskapet.

Administrerende direktør Kjell Arve Kure i Norske Skog Saugbrugs sier til HA at det er viktig for dem å få fersk virke med rett kvalitet.

– Hvorfor?

– For det gjør det mer kostnadseffektivt, svarer han.

– Hvordan går det med Saugrugs?

– Vi er fulle av pågangsmot. Vi jobber hele tiden med å forbedre oss og endre oss så vi fortsetter å være her, sier Kjell Arve Kure.

Han forteller at Saugbrugs har behov for 700.000 kubikkmeter med tømmer.

I tillegg til Viken Skog er det ni andre som forsyner magasinpapirfabrikken med det viktige råmaterialet.