I de fleste av posisjonspartiene blir Halden Arbeiderblads spørsmål om e-posten fra ordføreren til rådmannen møtt med «ingen kommentar», men vi får på forskjellig vis bekreftet at dette er noe samtlige partier stiller seg bak.

Ingen kommentar

KrFs gruppeleder Morten Christoffersen er svært bestemt på at han ikke ønsker å kommentere saken, men henviser til ordfører Thor Edquist.

– Men du er leder i administrasjonsutvalget som ut fra delegasjonsreglementet har arbeidsgiveransvaret i kommunen. Har dere behandlet denne saken?

– Nei. Det har vi ikke.

– Administrasjonsutvalget har nedsatt et utvalg som «forhandler lønnsvilkår og liknende med rådmannen». Har dette utvalget behandlet denne saken?

– Når det gjelder denne konkrete saken har jeg ingen kommentarer, sier Christoffersen.

Ingen kommentar

Heller ikke Senterpartiets Anne-Kari Holm er lysten på å kommentere saken.

– Jeg ønsker ikke å gi noen kommentarer, svarer hun på HAs spørsmål.

– Er dette et solutspill fra Høyre, eller står alle partiene i flertallskonstellasjonen bak?

– Høyre gjør vel ikke noe alene.

– Så det betyr at alle partiene er enige om dette?

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette ytterligere, sier Holm.

Står samlet

Venstres Geir Helge Sandsmark bekrefter overfor HA at posisjonen er samlet i denne saken, men han henviser til ordføreren når det gjelder kommentarer.

– Vi er enige om at ordføreren skal håndtere dette, og jeg har tillit til at han gjør det på en bra måte, både overfor media og administrasjon, sier Sandsmark.

Ikke varslet

Frps Per Egil Evensen er overrasket over at ikke opposisjonen er varslet om denne saken. Han er overrasket over framgangsmåten, men ikke over at saken dukker opp.

– Har du ventet dette?

– Det har vært antydet ved noen anledninger, og det har vel sammenheng med det som har skjedd.

– Som hva?

– Vi kan si det slik at det har vært mye økonomi på kort tid, men også vi i opposisjonen burde fått en orientering om dette, mener Evensen.