Neste uke samles politikerne i hovedutvalget for samfunnsutvikling og kultur. Da skal de blant annet bestemme seg for hva de gjør med kulturinstitusjonen Samfundet på Nordsiden i Halden sentrum.

Da Sarpsborg-firmaet Vestengveien Eiendomsutvikling høsten 2015 kjøpte bygget fra Studentsamskipnaden, tok ordfører Thor Edquist kontakt med eiendomsselskapet for å få til en avtale som kunne sikre at den gamle kulturinstitusjonen ville overleve. Vestengveien Eiendomsutvikling var umiddelbart positive til at Halden kommune enten kunne kjøpe bygningen eller at de kunne bytte den i en annen bygningen som kommunen eier.

– Store framtidige kostnader

Etter at administrasjonen nå først rett før jul i fjor tok tak i saken, har rådmannen kommet fram til at det ikke vil være fornuftig av Halden kommune å overta bygningen.

– Rådmannen vil med bakgrunn i statusrapporteringen av saken anbefale å avslutte videre prosess om eventuelt kjøp eller makeskifte av eiendommen. En overtakelse av eiendommen slik den nå framstår, vil etter rådmannens vurdering medføre store framtidige kostnader i forbindelse med krav til universell utforming. Bygningen har også behov for betydelige innvendige oppgraderinger og investeringer dersom den skal kunne tjene formålet som en kulturarena, skriver rådmann Roar Vevelstad i sin anbefaling til politikerne.

Dersom politikerne følger rådmannens anbefaling, er daglig leder Dan Levi Berg-Nilsen i Vestengveien Eiendomsutvikling krystallklar på hva som vil skje.

– Da blir det boliger der. Enkelt og greit. Vi har holdt det åpent helt siden kommunen kom på banen, men nå vet vi i hvert fall hva vi har å forholde oss til, sier Berg.

– Så hvis kommunen ikke overtar bygningen er det ingen andre mulige løsninger?

– Nei, da blir det boliger uansett. Vi er ikke noe kulturverksted, og har ikke tenkt til å bli det heller, sier Berg-Nilsen.

– Det har gått snart halvannet år siden dere ble kontaktet av kommunen, hvordan opplever du at prosessen har vært etter det?

– Det har jeg ikke lyst til å si noe om, svarer Berg-Nilsen kortfattet.

– Fryktelig, fryktelig trist

Morten Andre Berger er leder i Halden Kulturråd. Han kjenner til rådmannens anbefaling, men håper at politikerne ikke lytter til den.

– Det vil i så fall være fryktelig, fryktelig trist, sier Berger.

Nå vil han og kulturrådet jobbe for å påvirke politikerne i størst mulig grad foran møtet 1. februar neste uke.

– Vi må legge mer trykk på saken enn noensinne. Jeg håper at vi kan få til en folkebevegelse i saken. Vi må røske den litt opp med roten og mobilisere i lokalmiljøet, sier Morten Andre Berger.

– Hvis politikerne følger rådmannens anbefaling så vil de i praksis gi grønt lys til at bygget jevnes med jorda og erstattes med et nytt boligbygg, sier Berger.

Koster 9,6 millioner kroner

Halden Kulturråd har framlagt planer for bruk av bygningen. Disse planene støtter også rådmannen, men økonomien i prosjektet er for usikker til at han velger å anbefale en overtakelse.

I sakspapirene fra rådmannen kommer det også fram at den totale verdien inkludert prisstigning og fasadeoppgradering av Samfundet, per nå er på 9,6 millioner kroner. Men den er basert på verditaksten fra 2010 som den gangen slo fast at bygget var verdt 7,5 millioner kroner. Vestengveien Utvikling endte derimot kun opp med å betale 2 millioner kroner til Studentsamskipnaden da de overtok bygget i 2015.

Rådmannen har bedt Vestenveien Utvikling både om å få gjort en ferskere verdivurdering av bygget og om å få utredet kostnaden ved å oppgradere bygget i henhold til universell utforming. Det har derimot ikke eierne respondert på, skriver rådmannen.

– Åpner også noen dører

Joakim Karlsen (V) er leder for hovedutvalget for samfunnsutvikling og kultur. Han er spent på hva utvalget kommer fram til neste uke.

– Som utvalgsleder kan jeg ikke forskuttere hva vi kommer fram til, men som Venstre-politiker så mener jeg at døra ikke er stengt fra kommunens side. Sakspapirene fra rådmannen åpner også noen muligheter, sier Karlsen.

Han sikter da til at rådmannen også er inne på muligheten om å utføre en grundigere mulighetsstudie og muligheten for at Halden Kulturråd oppretter en stiftelse som kjøper bygget og søker kommunen om årlig støtte.

– Selv om rådmannen anbefaler å likevel avslutte prosessen, så synes jeg spesielt det siste høres interessant ut, sier Karlsen.

Samfundet

Samfundet i Halden var navnet på tidligere Halden Arbeidersamfund. Bygningen stod ferdig i 1891 og fungerte som arbeidersamfunn frem til Studentsamskipnaden i Østfold overtok store deler av huset i 1993. I 1997 overtok SiØ driften av hele Samfundet. Frem til 2008 representerte Samfundet byens kulturscene og mange store artister har opptrådt på denne scenen. I 2008 la Studentsamskipnaden i Østfold ned virksomheten.

Huset er en murbygning på over 2.500 kvadratmeter. Bygningen er tegnet av arkitekt Wilhelm Christian Suhrke. Bygningen har kjellerlokalene med bar, cafe/bar i 1. etasje, storsal i 2. etasje samt kontorer og lag- og foreningsrom i 3. etasje. I tillegg var det uteservering. Bygningen ble i september 2015 solgt til ny eier.