– Politiet kan ikke tillate russearrangement med tilgang til ubegrenset mengde alkohol

MÅ HA REGLER: – Politiet kan ikke lenger tillate større russearrangement der det ikke er regler for alkoholkonsum, skriver Jon Steven Hasseldal, politimester i Østfold

MÅ HA REGLER: – Politiet kan ikke lenger tillate større russearrangement der det ikke er regler for alkoholkonsum, skriver Jon Steven Hasseldal, politimester i Østfold

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerHåndtering av russefeiringen er krevende for politiet. Mengden oppdrag knyttet til russen har økt i omfang de siste årene. De tre tidligere distriktene i Øst politidistrikt har i mange år jobbet godt og målrettet med russen, men tiltakene har variert i omfang og prioritet.

I august 2016 ble det derfor besluttet å nedsette en arbeidsgruppe med oppdrag å utarbeide en felles handlingsplan for håndtering av russefeiringen i distriktet. Planen inneholder konkrete tiltak for å redusere antallet uønskede hendelser knyttet til feiringen.

I 2016 ble det mellom medio april og medio mai registrert cirka 500 oppdrag knyttet til russen i vår operative logg. Det er en økning sammenlignet med tidligere år. De fleste oppdrag og straffesaker knyttet til russ er av mindre alvorlig karakter, som støy og festbråk, men ofte til stor belastning for publikum og politiet.

Vi ser imidlertid en utvikling av alvorlige saker og negative trender både lokalt og nasjonalt. Blant de alvorlige sakene finner vi narkotikabruk, rusforgifting, det avdekkes mindreårige i russebusser, det meldes om voldsepisoder og seksuelle overgrep.

Russefeiringen har for mange utviklet seg til å bli en periode med høyt alkoholinntak. Ett av tiltakene i den nevnte handlingsplanen knytter seg derfor til krav om skjenkebevilling i forbindelse med større russearrangement. På arrangement som Romerikstreffet på Hellerudsletta og Landstreff Fredriksten, har det i Øst politidistrikt tidligere vært tillatt med medbrakt alkohol og heller ikke krav om skjenkebevilling.

Dette står i sterk kontrast til den ansvarlige alkoholhåndteringen som politiet og andre offentlige etater samarbeider om ved andre type arrangement.

Vi viser til etablert tverretatlig samarbeid i Øst politidistrikt gjennom «MAKS» og «Trivelig uteliv Romerike» der ansvarlig alkoholhåndtering er en viktig faktor for å forebygge uønskede hendelser og vold i utelivet.

Da det i 2016 ble stilt krav om skjenkebevilling under Romerikstreffet, ga dette god effekt på beruselsesgraden blant russen, antall ordensforstyrrelser ble redusert, og langt færre russ trengte behandling hos Røde Kors. Ingen alvorlige hendelser ble registrert, skjenkekontrollen ble gjennomført uten merknader, og alle aktører var svært fornøyd med gjennomføringen.

Det ble i tillegg rapportert om færre hendelser i forkant og etterkant av arrangementet både når det gjaldt støyklager og ordensforstyrrelser på omkringliggende områder. Erfaringene viser at dette er veien å gå.

Politiet kan ikke lenger tillate større russearrangement der det ikke er regler for alkoholkonsum, og hvor russen har tilgang til ubegrenset mengde alkohol. Derfor innføres også de samme kravene til russearrangement som det er for andre arrangement i distriktet der alkohol serveres, i henhold til politivedtekter og bestemmelsene i alkoholloven og politiloven. Dette er et viktig tiltak for å ivareta russens trivsel, trygghet og sikkerhet.

Politiet har ikke som mål å ødelegge for verken russen, arrangøren eller lokalt næringsliv, men vi ønsker å skape trygge rammer og unngå hendelser der russ blir rusforgiftet, utsatt for seksuelle overgrep, vold og andre former for kriminalitet.

Samarbeid og dialog med russen, arrangører, skoleeiere og andre samarbeidspartnere er viktig for å nå målene om å redusere uønskede hendelser knyttet til russefeiringen. Dette er Øst politidistrikts forebyggere allerede er i gang med.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags