Flomskadene sees godt langs Kyststien ved Remmenbekken. I naturreservatet har det også gått et leireras.

– Vi må gjøre noe, sier enhetsleder Harald Nøding Østvik for miljø og landbruk, plan, bygg og geodata i Halden kommune.

Har satt store spor

– Fylkesmannen har invitert oss på befaring i området. Befaringen vil skje relativt kjapt, sier enhetslederen videre til Halden Arbeiderblad.

Harald Nøding Østvik har også har vært i kontakt med vann- og avløp, for det sendes mer overflatevann direkte ut i bekken enn tidligere.

Ekstremværet og overflatevann har satt sine store spor i Remmendalen.

Her har deler av Kyststien rast ut flere steder. Utglidninger har rammet både vegetasjon, trær og sti på grunn av enorme vannmengder både fra oven og i Remmenbekken.

Kommunen står for vedlikehold

Bekken, som karakteriseres som en flombekk, har gått langt over sine egne bredder denne gangen.

Remmendalen ble et naturreservat i april 2010. Fylkesmannen har ansvar for forvaltning og skjøtsel av området knyttet til formålet av vernet.

Det betyr å bevare området med truet, sjelden og sårbar natur, og da med særlig betydning for det biologiske mangfoldet.

Selve vedlikeholdet av stien og gangbruene rokkes ikke ved at området har blitt et naturreservat. Vedlikeholdet er Halden kommunes ansvar.