– Stortingets vedtak ble som forventet, og det har vi selvsagt full respekt for. Vi har diskutert dette med de andre fylkesordførerne. Foreløpig er vi enig om å vente med å starte den store fusjonsprosessen til etter Stortingsvalget, sier fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold fylkeskommune.

Det er de fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti som er enige om en kommune- og regionreform, der mange av landets kommuner og fylker skal slås sammen til større enheter. De fire partiene sikret flertall under Stortingets behandling torsdag kveld.

Fornuftig å vente

Men ettersom motstanderne på Stortinget også er mange, er det foreløpig uvisst om et eventuelt regjeringsskifte til høsten vil få innvirkning på torsdagens vedtak.

- Vi innretter oss etter det Stortinget bestemmer, og skal være konstruktive bidragsytere. Men jeg tror alle skjønner at det nå ikke gir mening å starte store prosesser som kan bli endret etter kort tid som følge av valgresultatet. Derfor er det fornuftig å vente noen måneder, sier Haabeth.

Står Stortingets vedtak seg også etter valget i september, vil det nye Norges-kartet fra 1. januar 2020 vil bestå av 354 kommuner og 11 regioner. En av disse nye regionene vil altså bli Viken - der Østfold, Akershus og Buskerud sammen skal etablere en storregion med 1,4 millioner innbyggere.

Politikerne sa nei til avtale

Østfold, Akershus og Buskerud var høsten 2016 i forhandlinger om å etablere Viken. Forhandlingsutvalget i fylkene ble i november enige om en historisk avtale som blant annet fordelte oppgaver imellom de tre fylkene.

Da fylkestinget i Østfold behandlet denne avtalen i desember, sa et flertall nei til dannelsen av Viken. Det samme ble utfallet i Akershus, mens fylkestinget i Buskerud sa ja.

Fylkesrådmann Anne Skau i Østfold fylkeskommune tror den fremforhandlede samarbeidsavtalen fra høsten 2016 kan danne et godt grunnlag for arbeidet med å etablere en ny region, dersom Stortingets ja til Viken står seg til høsten.

– I avtalen fra høsten 2016 er de ansatte godt ivaretatt, og jeg regner med at det er denne som skal ligge til grunn når vi skal starte samtalene om det praktiske ved en etablering av ny region, sier Skau.

Ønskes ytterligere kommentarer kan fylkesordfører Ole Haabeth (908 58 708) og fylkesrådmann Anne Skau (906 47 488) kontaktes.

Dette blir de nye regionene

  • Telemark og Vestfold går sammen i én region.
  • Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region.
  • Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.
  • Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag blir ett Trøndelag.
  • Hedmark og Oppland blir til region Innlandet.
  • Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet.
  • Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo fortsetter som i dag.
  • De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Troms og Finnmark slås sammen, mens Nordland består som i dag.
  • Sammenslåingen av Trøndelag er alt vedtatt, med virkning fra 1. januar 2018. De øvrige endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2020.