– Mye er veldig bra, men utfordringene er mange. Ikke minst i helse og teknisk sektor.

Det var budskapet fra rådmann Gudrun Haabeth Grindaker da hun torsdag inviterte politikerne til dialogmøte i forbindelse med budsjettet for 2015.

Les også: "Kan andre kommuner endelig lære av Halden?"

Les også: 870 ansatte under lupen

«En skjør balanse».

Her overlot hun til kommunalsjefene å orientere om de utfordringene de ville får, basert på de rammene den nylig vedtatte økonomiplanen legger opp til.

Strengt tatt er det bare kultursektoren som er i balanse. De øvrige sektorene ligger an til «en skjør balanse».

I undervisning er det særlig tilskuddet til private barnehager som skaper problemer – i tillegg til kostnadene knyttet til barnevernet.

Mangler 22 millioner

I forbindelse med omstillingen gjennomgås Halden av eksperter i regi av KS gjennom det såkalte «Agenda Kaupang».

– Deres rapportering forteller om en underfinansiering på 22 millioner. Det gir etterslep på over 70 millioner, blant annet på vedlikehold av bygninger og veier, sa kommunalsjef Ulf Ellingsen.

På bygninger mangler man 24 for å unngå videre forfall.

– Er for gode

– I helse har vi kjempestore problemer med å finne rom til nye brukere. Vi opplever for lite rullering i de tunge tjenestene. Men vi opplever også at folk flytter til Halden fordi vi har gode tjenester. Det er selvsagt bra, men i mange tilfeller dreier det seg om veldig kostbare tjenester., sa kommunalsjef Kenneth Johannessen.

Han pekte også på at Halden har utfordringer i forhold til omsorgsboliger.

– Det ligger ofte spredt «litt rundt omkring», og det er kostbart. Vi må kanskje utfordre oss selv på boformer, sa han.

Må jobbe smartere

Johannessen pekte likevel på at det er veldig mye å glede seg over i helsesektoren, ikke minst de planene som er for helsehuset for Halden og Aremark og demenssektoren.

– Men vi må jobbe smartere og billigere, sa han.

Politikerne fikk kun stille spørsmål under dette møtet. Debatten ble henvist til formannskapet etterpå.

Den foregikk i kjente spor, med ulike oppfatninger av den økonomiske virkeligheten og utfordringene i 2015.