Rådmannen ble kommunedirektør

Roar Vevelstad er ikke lengre rådmann i Halden kommune. Han er kommunedirektør.