Førstkommende onsdag skal Hovedutvalg for undervisning og oppvekst behandle saken om nye skolegrenser i Halden. Den 9. februar skal kommunestyret behandle saken.

Foreldrene reagerte

I forbindelse med høringsrunden ble det klart at Samarbeidsutvalget (SU) ved Prestebakke skole foreslo å endre skolegrensene til også å gjelde Bakke og Aspedammen.

Prestebakke skoler trenger flere elever og SU så det som en mulighet til å trygge skolens framtid.

Forslaget ble imidlertid møtt med sterke reaksjoner fra foreldre på Aspedammen som etablerte gruppen «Foreldreaksjon mot utvidelse av Prestebakke skolekrets».

De skrev blant annet et langt høringssvar til saken.

Lytte til de berørte

Og de berørte foreldrene har blitt lyttet til.

I rådmannens innstilling står det at det sees som hensiktsmessig at grensen opprettholdes for Prestebakke skole som i innstilling til ny forskrift.

  • Les også: Se protesten fra 42 aspedamminger

– Det avgjørende utfallet her er basert på å lytte til de som ville blitt berørt av grenseflyttingen, samtidig som det er vurdert ingen innsparing for kommunen som helhet ved å flytte grensen, står det i innstillingen.

– Jeg er fornøyd

– Jeg har lest gjennom rådmannens innstilling til forskrift for skolegrenser i Halden, og jeg merker meg at administrasjonen har lagt vekt på innspillet vi kom med tidligere i måneden, sier Johanns Wilberg Halvorsen som tok initiativ til foreldreaksjonen.

– Jeg er selvsagt veldig fornøyd med at rådmannen innstiller på å ikke endre skolegrensene for Prestebakke, og jeg synes det er oppløftende at de motforestillingene vi har kommet med er behandlet på en skikkelig måte.