– Det er slitsomt, sier Marianne Hagen og Anette Nybøle i foreldreutvalget ved skolen.

– At det stadig skapes usikkerhet rundt skolen, gjør noe med oss foresatte, elevene og ansatte.

Vi får aldri ro noen gang, og nå skal skolen gjøres fådelt fra høsten av.

Hva blir konsekvensene?

– Vi har ikke stilt oss negative til at skolen blir fådelt, men er opptatt av at det skal skje på en måte som oppfyller elevenes behov og krav om opplæring.

I stedet opplever vi at det ikke er laget noen konsekvensutredning over hva dette vil bety for elevene.

De må blant annet få lærere med kompetanse til å undervise i en fådelt skole, men så langt er ingen lærere kurset i dette.

Kun inspektør ved skolen har 15 studiepoeng i hvordan man jobber ved fådelt skole. Og nå er det faktisk bare tre måneder igjen til skolestart, understreker de.

FAU føler også frustrasjon over at de ikke blir hørt og at svarene de får ikke stemmer.

Trodde på litt ro

– Da kommunalsjefen for undervisning og oppvekst deltok på et allmøte om skolen i høst, ble hun spurt om skolen skulle bli fådelt.

Svaret vi fikk var at det ikke var fattet noe slikt vedtak.

Senere ble det fattet et slikt vedtak likevel, av administrasjonen, sier Hagen og Nybøle.

Likevel trodde de dette vedtaket skulle gi en viss ro om skolens framtid.

– Derfor traff rådmannens forslag om å utrede en overflytting av elevene til Idd skole oss med ekstra tyngde, sier de.

Kan miste undervisning

De frykter nemlig denne utviklingen for skolen:

– Først blir vi fådelt, og så kan vi risikere å bli lagt ned om to år. Politikerne sier riktig nok at de har «fredet oss» ut denne perioden, men vi vet samtidig at et vedtak ikke gjelder lenger enn til et nytt er fattet.

Men hvis politikerne sier ja til at rådmannen kan utrede en nedleggelse av skolen, må det også få konsekvenser for den varslede fådelingen av skolen til høsten.

En fådelt skole drives nemlig annerledes enn en vanlig skole, og i verste fall kan man oppleve at et klassetrinn faktisk mister et helt skoleår i flere fag, sier de.

 

«Forsøkskaniner»

De er også svært opptatt av de ansatte ved skolen skal få den riktige kompetansen.

– Når det ikke er bevilget penger til dette, føler vi at Halden kommune bruker våre barn som «forsøkskaniner» fordi kommunen skal spare penger.

– Om vi føler oss som et nytt Iddevang?

Tanken har streifet oss. Også de opplevde stadige forslag om nedleggelse, og mangelen på forutsigbarhet gjorde at de til slutt ga opp.

Også vi føler på en tretthet over å måtte bruke nesten all vår tid på denne saken. Den er tema på hvert møte i FAU.

Vi skulle heller ha brukt tid på andre, viktige saker for skolen, ansatte og elevene, sier de.

Ungene spør

Og forteller at også elevene er veldig opptatt av skolens framtid.

– Vi får nå daglig spørsmål fra barna våre om skolen skal legges ned. Men vi har ingen svar å gi dem.

Vi vet heller ikke hva som møter ungene til høsten. Fins det nye planer for undervisningen som følge av den fådelte skolen?

Vi er lei av ikke å bli informert, at avgjørelser synes å bli tatt bak lukkede dører og at vi aldri får svar på våre spørsmål.

Vi har faktisk vurdert å bringe saken inn for Fylkesmannen for å få et svar på om saken er riktig håndtert av Halden kommune, sier FAU-medlemmene Anette Nybøle og Marianne Hagen.

– Foreslår ikke nedleggelse

– Jeg sier ikke at Prestebakke skole skal legges ned, men at det bør utredes, sier rådmann Roar Vevelstad i en kommentar.

Han understreker også at det ikke ligger en administrativ beslutning bak en fådeling av skolen.

– Det står faktisk i kommunens budsjett for 2017 og ble vedtatt da kommunestyret behandlet budsjettet i desember i fjor, sier han.

Vevelstad mener også det er gjort en konsekvensutredning av en fådeling, men at det også er sagt at den skal evalueres underveis.

– Prestebakke skole har på et vis vært fådelt i flere år ved at klasser har vært slått sammen. Men jeg er klar over at en fådelt skole har et annet undervisningsopplegg.

 

Få ned kostnader

Når det gjelder penger til videreutdanning av ansatte, har undervisningssektoren fått øremerkede midler til videreutdanning av lærere på budsjettet.

 De er ikke spesifikt øremerket videreutdanning på Prestebakke, men kan selvsagt også brukes til dette, sier Vevelstad.

Han forstår heller ikke at noen påstår at forslaget om en utredning av skolens framtid ikke kan fremmes i forbindelse med kommunens økonomiplan.

– Vi ønsker kun å starte en prosess for å se hva som er mulig å få til. Noen vedtak om nedlegging eller flytting er det ikke snakk om, sier Vevelstad.

Ikke ukjent

Han mener også at spørsmålet om en fådelt skole heller ikke var ukjent.

– Det var i forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor høst vi så på muligheter for å ned kostnadene, og en fådelt skole på Prestebakke er jo en slik mulighet, sier han.

– Men vi må samtidig, som jeg skriver i forslaget til økonomiplan, også se hvordan vi eventuelt skal bruke både området og bygningene ved skolen.

I dag samarbeider vi med barnehagen om dette, og vi må avklare deres behov.

I tillegg inneholder en av bygningene et samfunnshus, og alt dette må vi ha en dialog med innbyggerne på Prestebakke om, sier rådmann Roar Vevelstad.