Postrot satte stopper for Tistedal-firma

IKKE FORNØYDE: Lars Jansen hos Norrens AS på Sommerro var på ferie da HA kontaktet ham angående klagesvaret fra KOFA. - Vi mener dette handler om tolkningen av lovteksten, sier han.

IKKE FORNØYDE: Lars Jansen hos Norrens AS på Sommerro var på ferie da HA kontaktet ham angående klagesvaret fra KOFA. - Vi mener dette handler om tolkningen av lovteksten, sier han. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Norrens AS gjorde alt riktig for å være med i en anbudskonkurranse. Rot på Post i butikk gjorde at de ikke rakk fristen.

DEL

I november i fjor jobbet Norrens AS på Sommerro fram et tilbud på levering og installasjon av slamsentrifuge ved et renseanlegg i Moss. Tilbudet ble sendt per post.

Leverandørens ansvar

– Vanlig praksis er å sende anbud og tilbud med Posten. Vi har vært borti få oppdrag med digital levering. E-post er ikke lov. For å sikre at sendingene våre kommer fram med Posten, har vi funnet ut at det sikreste er å sende rekommanderte sendinger. Det gjorde vi også i dette tilfellet, men til ingen nytte, forteller Lars Jansen i Norrens.

Teksten i det offentlige innkjøpsreglementet sier at tilbud og anbud skal være oppdragsgiver i hende til den oppsatte fristen, og at det er leverandørenes ansvar å påse at dokumentene kommer fram.

– Vi sendte pakken på torsdag, den kom fram til riktig Post i butikk på lørdag, og alle parter, MOVAR inkludert, fikk vite at pakken var der innen fristen som var påfølgende mandag, forteller Jansen om saken som først ble omtalt på halden24.no.

– "Rakk ikke fristen"

Da MOVAR IKS (interkommunalt selskap i Mosseregionen, som leverer vann-, avløps-, renovasjons- og branntjenester til kommunene og innbyggerne i de fem kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler, journ.anm.) kom til Post i butikk for å hente tilbudet fra Tistedal-firmaet, fant ikke de butikkansatte pakken.

– Dermed dro MOVARs representant tomhendt tilbake, og vi ble forbigått i konkurransen med den begrunnelsen at vi ikke rakk fristen. Vårt syn er at det blir en tolkning om hva «i hende» betyr, sier Jansen.

Klagde til KOFA

– Så lenge vi har gjort alt vi kan for at sendingen skal komme fram, syns vi det er feil at vi ble utelatt fra tilbudskonkurransen. At pakken ikke ble funnet, mener vi ikke bør gå utover oss så lenge vi har kvittering og bevis på at sendingen var på rett sted til rett tid, påpeker Jansen.

Det er ikke Posten eller MOVAR Jansen er kritisk til. Det er lovverket slik det er i dag.

– Man får ikke skylde på tredjepart hvis en pakke blir borte i posten, og det er ille nok i seg selv. Dette er grunnen til at vi ikke vet hvordan vi skal sende tilbud på en sikker måte, og har vurdert det til at rekommandert sending er det sikreste av det usikre, påpeker Jansen.

Norrens sendte saken til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) for en juridisk gjennomgang, men tapte. Svaret kom i forrige uke.

– Urimelig krav

Jansen innser at det er lite å gjøre videre nå etter KOFAs uttalelse.

– Men jeg stiller som sagt spørsmål ved regelverket slik det er i dag. Vi gjorde alt riktig, og likevel gikk det galt. Hvordan kan vi og andre sikre oss at sendingen kommer fram, sier han.

– Vi leverer tilbud på jobber over i hele landet med hovedvekt på Sør-Norge. Vi har et langstrakt land, og vi og våre konkurrenter kan ikke personlig kjøre land og strand rundt for å være sikre på at anbudene og tilbudene kommer fram. Det er etter vårt skjønn et helt urimelig krav, fortsetter Jansen.

– Vanskelig å sende tidligere

– Kunne dette vært forhindret ved at dere hadde sendt anbudet tidligere? Da kunne dere fulgt opp og rukket å finne ut av det innen fristen dersom den ikke kom fram.

– Det kan det hypotetisk sett ha vært en mulighet for. Utfordringen er at svarfristen på slike utlysninger ofte er veldig korte. To-tre uker er vanlig responstid, og et tilbud tar gjerne like lang tid å utarbeide. Sånn sett har vi ikke mer å gå på enn at vi må vente til siste stund med å sende det inn, sier han.

– Vår plan B i dette tilfellet var faktisk å sette oss i bilen og kjøre anbudet til Moss. Siden vi var ferdige på torsdag, var vi sikre på at det kom til å komme fram i tide. Det gjorde det, men så ble det surr på Post i butikk, og derfor gikk det skeis likevel, oppsummerer Lars Jansen.

– Sikker sendingsmetode

Pressesjef hos Posten, John Eckhoff, sier at Norrens gjorde rett i å sende pakken som rekommandert post.

– Rekommanderte sendinger er en veldig sikker metode for forsendelser. Hos Posten Norge gjør vi alt vi kan for at sendinger skal komme fram til rett mottaker. Vi jobber hele tiden for å unngå slike situasjoner som Halden-firmaet her har opplevd, sier han.

Posten har 40 millioner registrerte sendinger hvert år.

– Det er vanskelig å si noe om hva som har skjedd i dette tilfellet, påpeker Eckhoff.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags