Høyre, Venstre, Senterpartiet og Frp som utgjør posisjonen, forhandler i disse dager om å bli enige om Halden kommunes budsjettforslag for neste år.

Et av punktene det strides om, er eiendomsskatt der Høyre åpner for å øke den omdiskuterte avgiften. Dette til tross for at de borgerlige partiene tradisjonelt er mot avgifter og økning av disse.

Det var Halden24 som omtalte striden først.

Raskere ut av Robek

– Høyre vurderer eiendomsskatt som et verktøy for å forbedre den økonomiske situasjonen i Halden. Vi ser for oss at avgiften kan brukes til å betale raskere ned på det akkumulerte underskuddet til kommunen slik at vi kommer raskere ut av Robek-lista, forklarer gruppeleder i Halden Høyre, Fredrik Holm.

– Samtidig har rådmannen lagt opp til et offensivt investeringsbudsjett, og det fører til økt gjeld. Eiendomsskatt kan brukes til å nedbetale gjeld på dugnad og på den måten redusere risikoen ved en eventuell renteøkning, sier han videre.

Holm er nøye med å presisere at økt eiendomssskatt ikke skakl brukes i drifta av kommunen.

 

– Frp går dersom Høyre øker

I formannsskapet på torsdag skal budsjettforslaget presenteres, så fristen for å bli enige er kort.

Høyre skal møtes mandag ettermiddag for å ta stilling til spørsmålet, og Frps gruppeleder Per Egil Evensen er klar i sin tale:

– Hvis Høyre bestemmer seg på møtet for å øke eiendomsavgiften, blir det brudd. Da går Frp ut av flertallssamarbeidet, og så får de andre partiene styre videre som de vil, sier han.

Hvis Frp bryter ut, har Venstre, Senterpartiet og Høyre fortsatt et knepent flertall.

– Blir ikke prisen høy å betale for Frp?

– Det er enkelte ting man ikke kan svelge, og eiendomsskatten er en slik ting, understreker Evensen.

 

Økning på 2000 kroner

Han begrunner Frps standhaftige standpunkt med partiets politiske ståsted.

– Det er et gammel politisk argument for Frp ikke å øke avgiftene før man har prøvd alt annet. Når man ser på grunnlaget for Høyres forslag, så handler det om å komme seg raskere ut av Robek-lista. Det syns jeg ikke man skal stresse med, sier Evensen.

– Er ikke folk utålmodige med å komme ut av Robek-lista slik at kommunen kan styre sin egen økonomi i større grad?

– Jeg har snakket med flere innbyggere, og ingen av dem er utålmodige. Men de er klare på at de ikke ønsker en økning på eiendomsskatten på 2000 kroner i året. Det er omtrent det Høyres forslag på to promille betyr for den enkelte boligeier, og den regninga vil jeg ikke gi til haldenserne, påpeker Frp-politikeren.

– Robek er ikke så ille

Å være på Robek-lista setter begrensninger for blant annet kommunale investeringer. Halden24 skriver at Høyre ikke vil bruke de ektra inntektene fra økt eiendomsskatt til drift, men til investeringer som kan gi positive utslag på driftssida.

 

– Den oppgaven kan vi ikke gi innbyggerne, sier Evensen.

Han påpeker at det selv om det er unntakstilstand å være på Robek, så får man til utvikling og investeringer i Halden.

– Nå skal vi i gang med ny skole på Idd til 200 millioner kroner. Og vi skal starte arbeid på Bergheim. Andre prosjekter må riktignok forskyves, men det er tross alt ikke så ille å stå på Robek-lista. Det har tvert i mot en disiplinerende effekt på økonomistyringa, og det trengtes etter 2011, mener Evensen.

– Det er opp til Høyre

– Hva blir konsekvensen dersom det blir brudd i posisjonen?

– Jeg vil tro det blir dårligere stemning i det politiske miljøet. Det er tradisjonell borgerlig politikk ikke å øke avgifter, sier Frp-eren.

Det kan skje mye på kort tid avhengig av utfallet på Høyres møte mandag ettermiddag.

Det får konsekvenser for både budsjett og styringsflertallet i Halden.

– Det står helt og holdent på Høyre. Det er de som har kommet med forslaget, og det er de som må lande det, avslutter Per Egil Evensen.

 

Tilbakevendende tema

Holm i Halden Høyre er sparsom med informasjon om hva som kommer til å bli sagt rundt bordet på mandagens møte.

– Høyre har ikke for vane å kommentere pågående forhandlinger, sier han.

– Men kan du på generelt grunnlag si noe om hvordan Høyre tenker rundt det å øke eiendomsskatten? De borgerlige partiene er tradisjonelt i mot det.

– Høyre har visse ideer og grunnleggende holdninger, men som et stort og ansvarlig parti må vi orientere oss etter landskapet man befinner seg i, og slik det er i Halden nå, ser vi at eiendomsskatt kan være et verktøy vi vil bruke, svarer Holm.

Forslaget innebærer økt eiendomsskatt i en periode, og Holm sier at dette ikke er noe nytt.

– I samarbeidsavtalen står det at eiendomsskatt skal diskuteres i forbindelse med budsjettforhandlinger. Det er det vi gjør nå, det er det vi gjorde i fjor, og det er det vi kommer til å gjøre i årene framover, avslutter Fredrik Holm.