(Fredriksstad Blad)

Alle stortingsrepresentanter, med unntak av stortingspresidenten, blir plassert inn i de ulike komiteene på Stortinget. Det er her mesteparten av saksbehandlingen i Stortinget foregår, og det er her representantene bruker mest tid.

Med nytt storting velges nye medlemmer til komiteene, og et nytt presidentskap.

Den høytidelige åpningen av det 162. storting skjer mandag 9. oktober, og inn mot det har partiene jobbet på spreng for fordele verv og komiteer.

Ingen presidenter

Etter dette valget vil Østfold gå fra å ha fylt tre til null av totalt sju stoler i presidentskapet. I perioden 2013–2017 var nemlig Svein Roald Hansen, Ingjerd Schou og Line Henriette Hjemdal henholdsvis tredje, fjerde og femte visepresident.

Men i perioden 2017–2021 blir ingen av dem lenger å finne rundt dette bordet. Men Ingjerd Schou er valgt til visesekretær.

Som mange har registrert kom ikke KrFs Line Henriette Hjemdal fra Fredrikstad inn på Stortinget denne perioden. Hun tapte kampen om utjevningsmandatet mot SVs Freddy Øvstegård fra Sarpsborg.

– Spennende oppgaver

Høyres Ingjerd Schou får på sin side nå plass i utenriks- og forsvarskomiteen. Der skal hun blant annet jobbe med saker om utenrikspolitiske forhold, militært forsvar, utviklingshjelp og andre norske interesser ute.

– Dette er en viktig komité for Østfold. Flyktningepolitikk og innvandring har stor betydning for alle kommunene i vårt fylke. Vi lever i en urolig verden, sier Schou til Smaalenenes Avis.

Schou får også tillit i Høyres gruppestyre, som forbereder saker, tar avgjørelser og samordner arbeidet i partigruppen.

Eks-kollega i presidentskapet, Svein Roald Hansen fra Ap, får også ny komité. Han skal nå inn i arbeids- og sosialkomiteen. I forrige periode satt han i utenriks- og forsvarskomiteen.

På Facebook skriver Hansen selv følgende om sin nye komité-jobb: «Denne perioden på Stortinget skal jeg jobbe med Hadia Tajik, Lise Kristofferen og Arild Grande i arbeids- og sosialkomiteen. Spennende oppgaver. Og fortsette i Efta-parlamentarikerdelegasjonen med europa- og handelspolitikk.»

Første leder på mange år

Som leder i arbeids- og sosialkomiteen får Svein Roald Hansen en annen østfolding. Frps Erlend Wiborg fra Moss blir nemlig første Østfold-representant som leder en komité på mange, mange år.

– Dette er faktisk første gang Østfold har en komitéleder på Stortinget siden Gunnar Skaug ledet kontroll- og konstitusjonskomiteen tilbake i 2001. Det er en stor ære å få dette vervet og en oppgave jeg går til med en viss ydmykhet, sier Wiborg til Moss Avis.

Wiborg har allerede fire år på baken i komiteen.

Partikollega og også mossing, Ulf Leirstein, forblir i justiskomiteen. Leirstein, som har 12 år bak seg på Stortinget, fortsetter også som parlamentarisk nestleder for Frps stortingsgruppe og som fraksjonsleder i justiskomiteen.

«Ønskekomiteen»

To av de ferske stortingsrepresentantene fra Østfold får selskap i familie- og kulturkomiteen. Både tidligere mosseordfører Tage Pettersen (H) og SVs Freddy Øvstegård skal sitte sammen der.

På Facebook skriver eks-ordfører Pettersen: «Da har stortingsgruppen konkludert på komitéfordelingen. Jeg fikk familie- og kulturkomiteen og er fornøyd med det. Komiteens arbeidsområder er familie, barn og ungdom, likestilling, forbrukersaker, kirke, tros- og livssynssamfunn, idrett, kultur og kulturminner.».

Sarpingen Øvstegård virker også fornøyd over komitévalget. På sine Facebook-side skriver han: «Jeg har fått ønskekomiteen min på Stortinget: familie og kultur! Kjempebred komité, der kan jeg kjempe for alt fra bedre vilkår for kulturarbeiderne, via en mangfoldig og sekulær livssynspolitikk, til likestilling og viktige barne- og ungdomssaker. »

– Blant mine tre ønsker

Aps Elise Bjørnebekk-Waagen, også sarping og fersking på Stortinget, skal jobbe i helse- og omsorgskomiteen. Hennes arbeidsområder blir blant annet helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler.

En litt mer erfaren stortingspolitiker fra Østfold og samme parti, Stein Erik Lauvås, er klar for kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Dette var blant mine tre ønsker så jeg er veldig godt fornøyd. Kommuneøkonomi og hvilke tjenester kommunene kan tilby berører hverdagen til de aller fleste, sier han til Smaalenenes Avis.

Han er også med i Nordisk råd, men sier til avisa at han enda ikke vet om han fortsetter som Aps innvandringspolitiske talsperson.

Vil kjempe for industrien

Sistemann på Østfold-benken, nykommer Ole André Myhrvold fra Sp, blir medlem av energi- og miljøkomiteen. Den tidligere Trøgstad-ordføreren ser på det som en mulighet til å jobbe for industrien i fylket vårt.

– En av de viktigste sakene fremover blir å sikre hele verdikjeden for treindustrien i Norge og i Østfold. Dette blir en god mulighet for meg til både å kjempe for industrien og kompetansearbeidsplassene i fylket, sier han til Smaalenenes Avis