Fylkesmannen i Østfold er historie: – Et enormt ansvar vi står overfor

Nå eksisterer ikke lenger Fylkesmannen i Østfold. Den nye toppsjefen forsikrer om at tjenestene i det nye, gigantiske embetet Oslo og Viken ikke blir mindre tilgjengelig.