HA har tatt kontakt med Ronny Nordmark for å få hans kommentar etter at Egil Lund Pettersen har gått fra Fremskrittspartiet til Høyre og Elisabeth Giske har gått fra Arbeiderpartiet til Høyre.

– Det mest ryddige

Begge har valgt å beholde sine plasser i Halden kommunestyret – og ikke stille dem til disposisjon for partiene de er valgt inn for.

Til forskjell fra Ronny Nordmark. Han valgte en annen måte å gjøre det på – da han for noen år siden ikke lenger ønsket å representerer Høyre.

– Det stemmer det. Da jeg gikk ut av Høyre, valgte jeg å stille plassen min til disposisjon ved å søke om fritak, for en vararepresentant fra Høyre – slik at denne kunne føre Høyres program videre. Etter at det hadde gått en tid meldte jeg overgang til Frp.

– Hvorfor gjorde du det på den måten?

– Fordi jeg synes det er det mest ryddige overfor velgerne. De hadde stemt meg fram som representant for Høyre, og da blir det for meg urent trav å ta med seg kommunestyreplassen over til et annet parti, sier Ronny Nordmark.

Han forteller at grunnen til at han valgte å bygge parti den gangen, var ulikt syn med den politiske ledelsen i Høyre på hvordan man skulle lede byen videre.

– Alle kan bli uenige. Jeg synes den beste måten å forlate et parti som folkevalgt er å stille plassen sin til disposisjon, sier Ronny Nordmark.

 

Schjerva holdt seg unna i ett år

Mandag kveld møtte tidligere statssekretær Roger Schjerva til sitt første medlemsmøte i Halden Arbeiderparti. Han er tidligere SV-medlem – riktignok uten plass i kommunestyret – som har meldt overgang.

Scherva forteller i HA om den prosessen: – Jeg meldte meg ut av SV, for så å holde meg vekk fra politikken i ett år. Deretter meldte jeg meg inn i Ap.

 

Giske vurderte å trekke seg

Elisabeth Giske har sagt dette til HA om hvorfor hun har valgt i beholde plassen sin – og ikke stille den til disposisjon for vararepresentanten i Arbeiderpartiet.

I stedet for å melde overgang til Høyre kunne Elisabeth Giske trukket seg ut av politikken og overlatt plassen sin i kommunestyret til en vararepresentant fra Arbeiderpartiet. Da ville hun ikke rokket ved det politiske bildet i Halden. Det er et alternativ hun vurderte seriøst.

– Ja, jeg vurderte å melde meg helt ut av politikken, men jeg føler fortsatt at jeg har noe å bidra med. Jeg beklager overfor dem som har stemt på Arbeiderpartiet, og som eventuelt har gjort dette på grunn av meg, sier Giske.

Forstår et eventuelt stempel som illojal

Frps Egil Lund Pettersen har sagt til HA at han forstår et eventuelt stempel i Frp som illojal.

– Ja, jeg kan forstå dem. Men jeg tror også dette er todelt. Jeg har allerede fått tilbakemeldinger fra velgere som mener at Frp burde blitt værende i posisjon og ikke gitt opp etter bare ett år, sa Lund Pettersen til HA 1. desember.

 – Jeg føler at jeg egentlig ikke hadde noe annet valg. Det å være i posisjon føles så essensielt, sa han videre.