Gå til sidens hovedinnhold

Politikerne lar seg begeistre av laks

Artikkelen er over 11 år gammel

Enstemmig, og med begeistring, ble det denne uka bevilget 40.000 kroner til laksen i Halden.

Det var hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk som behandlet en søknad fra Tista Grunneierlag om tilskudd til utlegging av gytegrus i Lilleelva.

Grunneierlaget har tidligere fått tillatelse til å fjerne en del av massene i elva og erstatte den med store steiner og gytegrus for å legge forholdene til rette for laksen.

Dette har blitt dyrere enn beregnet, og hovedutvalget svarte positivt på søknaden om støtte til å dekke deler av kostnadene.

Hovedutvalgets medlemmer følte store behov for å gi honnør for det arbeidet som er nedlagt gjennom en årrekke for å legge forholdene til lette for at laksen igjen kan gå opp gjennom byen og gyte i Tista.

Etter tur tok de ordet for å gi sin honnør for innsatsen.

At laksen nå kan gå opp en elv der selv årbuken for noen tiår siden hadde problemer med å overleve, ble trukket fram som litt av en bragd og god PR for byen.