Tilhører disse drikkevarene deg?

Tirsdag etterlyste politiet eieren av en mengde drikkevarer som de tror er tyvegods.