Nedslående tall om politiets ressurser: Har ikke kapasitet til å rykke ut på 13 (!) prosent av oppdragene

Av

– Vi er blitt færre politifolk som må gjøre flere oppgaver, sier lokal innsatsleder om de nedslående tallene.