Hellberg oppsummerer hvordan sommeren så langt har forløpt sett fra politiets ståsted.

– Det har vært utrolig stor aktivitet med en rekke arrangement. Det har vært kjempestore arrangement og små arrangement som har vært registrert hos oss. Det synes vi er positivt for Halden.

 Men det betyr også at det er svært mye publikum ute i gatene. Alt fra barnefamilier til godt voksne, sier han.

Mindre vold

Man skulle kanskje tro at det ville føre til flere episoder av vold, men statistikken viser en svært positivt trend.

– I forhold til i fjor er antallet voldssaker halvert i perioden fra mai og til midten av august, forteller Hellberg.

For hele perioden har det blitt registrert totalt 38 voldssaker, men bare sju av dem er relatert til kjernetida i helgene.

Svært få saker

– Det synes vi er svært få saker i forhold til det antallet personer som har vært på byen i sommer, mener Hellberg.

De sakene som ikke er relatert til den såkalte kjernetida er forhold på privatadresser og har således ingenting med det store aktivitetsnivået i byen å gjøre. Det kan være familievold, vold i nære relasjoner og lignende type saker.

Mange små tiltak

Han tror det er flere årsaker til nedgangen i antall voldssaker.

– Det er mange små tiltak. Vi har et godt samarbeid med kommunen, brannvesenet, helseetaten og utestedenes egne dørvakter. Vi har dessuten stort fokus på forebyggende tiltak, sier han.

Har det skjedd noe?

Politiet oppsøker arrangement og går inn på utesteder. Hellberg sier at de alltid blir tatt godt imot.

– Før var det slik at folk lurte på hva som hadde skjedd da politiet kom, men slik er det ikke lenger. Folk er positive og slår gjerne av en prat.

Meld fra på forhånd

Men det er også flere arrangement politiet aldri får beskjed om. Det synes han er synd.

– Vi vil gjerne oppfordre folk til å melde ifra om sine arrangement. Med mindre arrangementer uten alkohol holder det med en melding til politiet, mens man ved større arrangement og ved alkoholservering er nødt til å søke.

 Det er viktig at politiet får beskjed om alt, slik at vi kan være forberedt. Vi ser at noen hendelser kunne vært unngått dersom vi hadde fått beskjed på forhånd, mener han.

Godt samarbeid

Han sier også at samarbeidet med utelivsnæringa er god.

– Vi har en felles forståelse for hverandres arbeid og har jevnlige møter, sier Hellberg.

Utestedene har fått pålegg om at de må ha godkjente vakter.

– Da fungerer det slik at utestedene selv må vurdere når det er påkrevd. Det er ikke slik at de må ha det hele uka. Men flere og flere har godkjente vakter og de gjør en kjempejobb, forteller Hellberg.

Enorm utvikling

Hellberg har jobbet ved Halden-politiet i 33 år og sett byens både gode og dårlige sider. Det har vært en rivende utvikling i sommerbyen Halden.

– Etter oppstarten av Allsangen for ni år siden har det blitt en trend med mange arrangementer og det er jo ikke bare haldensere, men også mange aktører utenfra som legger store arrangementer til Halden.

Det ser vi i politiet som positivt. Vi ønsker en levende og positiv by, sier han.

Strålende fornøyd

Noen utfordringer er det. Og det gjelder ikke bare kriminalitet, men blant annet logistikk.

– Vi lærte mye de første åra og dette fungerer veldig bra nå, synes Hellberg, som altså er strålende fornøyd med sommeren så langt.

Fra lite til ingenting

Dag Gulbrandsen ved Kongens brygge sier voldsepisodene har gått fra lite til nesten ingenting.

– Mitt inntrykk er at Halden er en veldig trygg by både å gå ut i og bevege seg i, sier Gulbrandsen, som har lang erfaring fra Haldens uteliv.

Gulbrandsen sier at de større sammenkomstene som Kongens brygge har vært involvert i denne sommeren har forløpt helt problemfritt.

– Og det er også mitt inntrykk at det har vært lite uroligheter i sentrum ellers, sier han.

Godkjente ordensvakter

I likhet med Hellberg trekker han fram dette med godkjente ordensvakter og samarbeid med kommune og politi.

– Etter at vi begynte med et tettere samarbeid og flere møter for noe år siden har dette gått riktig vei, mener han.

Han roser også både politiet og kommunen for at de er imøtekommende og har et godt samarbeid med utelivsbransjen.

– De ønsker at det skal skje mest mulig i byen vår, sier han.

Lite køer og fornøyde folk

En annen årsak til at det er så lite bråk er den store kapasiteten på Sydsiden.

– Det er stor kapasitet og mange utestede og restauranter på sørsiden. Det gjør at det er lite køer og da blir folk også mer fornøyd. Noen har en teori om at når det er mer plass så blir det også fredeligere, tror Gulbrandsen.