Det melder NRK Østfold.

Halden ekstra hardt rammet

Til allmennkringkasteren forteller de tillitsvalgte at Halden rammes spesielt hardt av den nye reformen. Kommunen risikerer ifølge de fire å bli stående helt uten politibemanning deler av uka.

De tillitsvalgte forteller også at de mener patruljene vil bli pålagt å jobbe etter en metodikk de tror vil innebære mer tidsbruk på hvert oppdrag.

– Politiet er vant til å jobbe med knappe ressurser. Når vi opplever at ressursene vi får blir knappere, så blir vi bekymret, sier Egil Landstad, tillitsvalgt hos politiet i Fredrikstad, til NRK Østfold.

Slår alarm

Tillitsvalgte i politiet mener det blir mindre nærpoliti med nærpolitireformen.

De er bekymret. Lensmannskontor legges ned for at det skal bli flere politifolk ute i gatene. De tillitsvalgte er redde for at det motsatte vil skje.

Lensmannskontorer

I Østfold skal alle lensmannskontorene legges ned.

Ifølge NRK Østfold mener de tillitsvalgte at så mye ressurser spises opp av ulike sentrale funksjoner at antallet politi i patruljer vil gå ned.

– Folk vil merke dette ved at vi er mindre synlige. Det vil ta lengre tid før politiet kommer når du trenger hjelp, og vi er mindre til stede i utkantstrøkene, sier Egil Landstad, tillitsvalgt ved Fredrikstad politistasjon.

Tidlig ute

Politimester Steven Hasseldal maner til tålmodighet.

– Vi må vente til vi får budsjettet for 2017, til vi har sett fordelingen av de nye stillingene og til vi ser det store bildet. Det er for tidlig å konkludere hvordan bemanningen vil være på de ulike tjenestestedene. Vi vet heller ikke hva politidirektøren vil foreslå av struktur, sier Hasseldal til NRK Østfold.