Dette betyr at saken kommer opp i sin helhet for Borgarting lagmannsrett.

Skal ha mishandlet samboeren

Politimannen ble i tingretten dømt til ett år og to måneders fengsel pluss 10.000 kroner i saksomkostninger, for grovt, eller gjentatt å ha mishandlet sin samboer. Dommen var enstemmig.

Politimannen ble pågrepet av svensk politi ved Tanumstrand i Sverige. 

Kvinnen har ikke ønsket å forklare seg i retten og har trukket forklaringene hun ga til svensk politi.

Avgjørende

Politiet fortsatte etterforskningen av saken under henvisning til at forholdet er underlagt såkalt offentlig påtale.

Disse to avhørene ble likevel tillatt lest opp for retten og er av retten tillagt avgjørende betydning.

Har dukket opp nytt vitne

– Vi er glade for at lagmannsretten tiltrer vår vurdering om at det ikke er klart at tingrettens dom er korrekt. Det er derfor nødvendig med en full ny prøving av saken.

– Det er tilkommet et nytt vitne i saken etter tingrettens behandling av saken, som ytterligere styrker forsvarets syn om at tiltalte er uskyldig, kommenterer forsvarer Ole Richard Holm-Olsen. Saken er ventet å komme opp i 2016.