Per Magnus Finnanger Sandsmarks drøyt ett år lange forvaltning, som festivalleder og ansvarlig for Ulvik Poesifestival, som formidler av lyrikk og kunnskap, har gått strålende.

Poesifestival

Sist helg kunne han vinke farvel til 24 lyrikere og en mengde musikere og andre kulturutøvere etter tidenes mest suksessrike poesifestival. 4.600 billetter solgt til 37 fullstappede arrangementer. Ikke rart haldenseren med det rødblonde håret og skjegget som rammer inn blå briller og kvikke øyne, smiler blidt der han søker ly for kaldt regn i dikterens hjem.

I startgropa

Mens Lars Sponheim karriere endte ved Kongens bord og som fylkesmann i Hordaland, er Per Magnus Finnanger Sandsmark karriere bare i startgropa. Ikke som Venstre-mann, men som nynorsk kulturarbeider. Målmannen Ivar Aasen besøkte Halden på sin ferd landet rundt, og kunne som Per Magnus registrere at haldenserne, i motsetning til andre østfoldinger, snakker et norsk med røtter i svenske dialekter. Likevel krysser Aasens og Per Magnus’ veier; siden august i fjor i Ulvik i Hardanger, og fra nyttår på Ivar Aasens hjemsted, Hovdebygda, midt mellom Ørsta og Volda. Da overtar han som redaktør av Allkunne, vårt eneste redigerte nynorske oppslagsverket. Med arbeidsplass på Ivar Aasen-tunet.

Han hadde kontroll

Et utall telefonsamtaler, henvendelser i ett fra lydarbeidere, frivillige, filmfolk, lyrikere, publikum, musikere, medarbeidere, og innimellom billettsalg og presentasjoner og takk til de opptredende fra scenen. I tre døgn sto den vesle Hardanger-bygda på hodet. Og travleste av alle var nok arrangementsansvarlig Per Magnus Finnanger Sandsmark. Han hadde faktisk kontroll – hele tiden. Ikke rart medarbeidere og andre kalte ham en supermann – eller propell. Han var overalt og spant rundt hele tiden.

Å komme til nynorsk- og Olav H. Hauge-bygda Ulvik var ikke et så stort sprang som man skulle tro for haldenseren.

Innflyttere

– Både mor og far var innflyttere til Halden, hun fra Nordmøre, han fra Rogaland, begge var nynorskfolk. Da jeg var liten, abonnerte farmor på Norsk Barneblad for meg, senere Dag og Tid, begge på nynorsk. Nynorsk ble for meg like naturlig som bokmål, forteller Per Magnus mens han innimellom hjelper lydarbeidere og svarer på telefon fra bortkomne poeter.

I ett år

I ett år har han arbeidet med Ulvik Poesifestival og lagt opp til nær 40 arrangementer fordelt på et titall steder, fra kongress-senteret og ungdomshallen til skolen, siderserveringssteder, Olav H. Hauges hage m.m. Som ansvarlig for formidling på Hauge-senteret har han forklart harding- og vosseungdom likheten mellom rap-tekster og lyrikk, han har hatt besøk av samtlige åttendeklassinger i de to regionene og fått dem til å skrive dikt og analysere egne tekster, stått for omvisninger og mye annet. Poeten Olav H. Hauge står selvsagt sentralt i alt:

– Selv har jeg vært opptatt av Hauges diktning lenge og kjente både hans dikt og filosofiske tanker før jeg kom hit. Når jeg opp gjennom ungdomsårene nevnte Hauge for andre på min alder, viser det seg at flere kunne noen Hauge-strofer. Jeg prøver å forklare dagens ungdom at om de ikke lærer noe annet, så lær noen Hauge-dikt, de er korte og greie, så kan man imponere omgivelsen.

Sjekketriks

– Et godt sjekketriks altså?

– Ja visst! ler Per Magnus mens telefonen på ny vibrerer i lomma.

To av hans forbilder kan minne mye om den uutdannede, selvlærte dikteren og filosofen innerst i Hardangerfjorden som nå leses over hele verden, nemlig mormor og farfar. I motsetning til de fleste andre av Per Magnus’ slektninger, hadde ingen av dem utdannelse, men knapt noen leste mer og skaffet seg mer kunnskap og visdom enn de to. De var, som Olav H. Hauge, genuint interessert i språk, litteratur og filosofi.

Kulturarbeid

Videregående skole tilbrakte Per Magnus på linja for musikk, dans og drama.

– En flott skole hvor jeg lærte mye. Vi som gikk på denne linja i Halden ble ikke alle dansere eller skuespillere. Vi ble regnskapsfolk, lydfolk, scenearbeider, formidlere og mye annet. Også det er kulturarbeid, understreker han.

Etter videregående dro Per Magnus fra Halden til høgskolene i Telemark og Lillehammer hvor han tok en bachelor i kultur og ledelse, senere ble det en master i museologi ved Universitetet i Oslo. Innimellom rakk han å være med i hovedutvalg for kultur og idrett i Halden fra 2007, og ledet utvalget fra 2011. Og så var han styremedlem i Det Norske Blåseensemble. Utenfor Halden ble han raskt kjent som ung og entusiastisk Venstre-mann. Han har ledet Unge Venstres kunnskapspolitiske utvalg og var stortingskandidat for Østfold i 2013.

Jobbet på Stortinget

Stortingsplass ble det ikke, men han arbeidet en periode som politisk rådgiver innen transport og kommunikasjon samt utdanning og forskning på Stortinget for Venstre. Blant dem han jobbet tett med der, var Terje Breivik, tidligere Venstre-ordfører i Ulvik – og generalsekretær i partiet. Han ble i motsetning til Per Magnus innvalgt på Stortinget i 2013. Ulvik er landets kanskje fremste Venstre-bygd, hvor partikollega Mona Haugland Hellesnes var ordfører inntil 2011 og ble senere varaordfører i Hordaland fylkesting.

Å kjenne folk i Ulvik og å ha besøkt bygda tidligere, var selvsagt en fordel for en ung haldenser som kom flyttende.

– Jeg ble forelsket i Ulvik fra første dag. Jeg har hatt en fantastisk tid her, forteller han.

Inn på Ivar Aasen-tunet

Men partiarbeidet har han så godt som lagt på hylla.

– Jeg er kasserer i Ulvik Venstre. En bitte liten jobb med 12–14 bilag i året.

I høst fortsetter Per Magnus i formidlingsjobben, men fra 1. januar overtar han en av de viktigste nynorskstillingene i landet, som redaktør av Allkunne.no, drevet og eid av Stiftinga Nynorsk kultursentrum. Han får base på Ivar Aasen-tunet. Det er som Hauge-senteret en del av Nynorsk Kultursentrum. Leksikonet startet med i hovedsak å publisere tekster om nynorsk kulturhistorie, men har utviklet seg til å publisere digitalt kvalitetsinnhold på nynorsk om all verdens emner. Målet er å bli et allment og aktuelt oppslagsverk.

Hjem til Halden

– Å få gjøre tilgjengelig mest mulig kunnskap på flest mulig språk er viktig og inspirerende. Det er et demokratiprosjekt. I en tid med mange uredigerte og utydelig redigerte medier er det viktig med medier hvor en tydelig redaktør står til ansvar, sier den påtroppende redaktøren.

Haldenseren storkoser seg på Vestlandet, men må stundom hjem til mor og far i Halden, til byen – og til festningen.

– Mens de fleste forbinder ordet «festning» med krig og elendighet, forbinder jeg begrepet med noe vakkert, med sol og fjord og gode opplevelser. Så det blir nok også i framtida tid til noen Halden-besøk innimellom formidling av kultur og kunnskap på nynorsk.