Forskjeller fra lokale grunnskoler opprettholdes på videregående

Det er en betydelig sammenheng mellom resultatene på videregående skole i Østfold og hvilken grunnskole elevene kommer fra.