Stadig flere velger å kjøre blått

BLÅ BUSSER: De blå bussene som går i ringruter i Halden, har hatt flere passasjerer hittil i år sammenlignet med i fjor. Det er i tård med utviklingen i busstrafikken ellers i fylket.

BLÅ BUSSER: De blå bussene som går i ringruter i Halden, har hatt flere passasjerer hittil i år sammenlignet med i fjor. Det er i tård med utviklingen i busstrafikken ellers i fylket. Foto:

Bussene på ringrutene i Halden opplever vekst i antall passasjerer første halvår i år. Det samme gjelder sykehusbussen.

DEL

Tall fra Østfold kollektivtrafikk for første halvår i år viser at stadig flere foretrekker bussen.

Det gjelder både i Halden spesielt og i Østfold generelt.

Bussen brukes av flere

Trafikksjef Lars Erik Haug forteller at ringbussene i Halden (R1 og R2) har en økning på ordinære passasjerer.

– Det er 1828 flere vanlige betalende passasjerer på ringrutene det første halvåret i år sammenlignet med samme periode i fjor. Antall skolereiser er så å si uendret, sier han.

Det betyr at utviklingen i Halden er omtrent som i fylket for øvrig.

– Østfold kollektivtrafikk har registrert totalt 2,9 prosent flere passasjerer i hele fylket i 1. halvår 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Det var 3,3 prosent flere ordinære (betalende) passasjerer og 0,3 prosent flere skolereiser, forklarer han.

For de mindre lokalrutene i er det kun små endringer, og Østfold kollektivtrafikk kommenterer derfor ikke disse.

Fra Halden til Kalnes med buss

I forbindelse med at Sykehuset Østfold flyttet fra Fredrikstad til Kalnes i Sarpsborg i november 2015, ble det opprettet nye bussruter som skulle frakte pasienter, ansatte og andre til sykehuset fra hele fylket.

Rute 150 er Haldens sykehusbuss og går til Grålum og Kalnes.

I første halvdel av 2017 var det 335 flere reisende på denne ruta sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Det utgjør 6,1 prosent.

– Dette er positivt, kommenterer Haug.

Direktebussene til Kalnes fra Fredrikstad har hatt en samlet nedgang på om lag 15 prosent:

  • Fra Gressvik - 6,4 prosent
  • Fra Kongsten - 26,2 prosent
  • Fra Kråkerøy - 11,8 prosent
TIL KALNES: Seks prosent flere velger å ta bussen fra Halden til Kalnes første halvår i år enn første halvår i fjor.

TIL KALNES: Seks prosent flere velger å ta bussen fra Halden til Kalnes første halvår i år enn første halvår i fjor. Foto:

Andre tall fra Østfold

Foredlingen mellom periodekort og enkeltbilletter er noe endret til fordel for periodekort. Dette til tross for en økning i periodekortprisene fra 1. februar på nærmere 20 prosent.

Salget av Mobilbilletten fortsetter å øke og har passert 225.000 solgte billetter hittil i år. Økningen sammenlignet med 1. halvår 2017 utgjør samlet cirka 90 prosent fordelt på Voksen med 80 prosent, Barn/Ungdom med 115 prosent og Honnør med 100 prosent.  

Hvalersambandet hadde en økning i passasjerer på 10,8 prosent og kjøretøyer på 5,3 prosent.

Glommaringen har hatt en økning på 2,5% hittil i år – fordelt med 0,6% vekst på skolereiser og 2,9% på ordinære reiser. Linje 205 startet i august 2016 og har hatt i underkant av 20.000 passasjerer hittil i år.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags