Skyter Alf Ulven fra hofta uten å tenke seg om?

ØSTFOLD ENERGI: Marthe Lie er styremedlem i Østfold Energi.

ØSTFOLD ENERGI: Marthe Lie er styremedlem i Østfold Energi. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Som styremedlem for Halden og Aremark i Østfold Energi følger jeg med interesse den pågående debatten rundt eierskap og strategi. Jeg er en stor tilhenger av diskusjon og debatt – det drar oss fremover.

Jeg foretrekker imidlertid at den baseres på fakta og korrekte sammenhenger. Alf Ulven ønsker å plassere styret og ledelsen i Østfold Energi i skammekroken for å ha tapt 3,5 milliarder kroner. «I 2012 var selskapets verdi 7 milliarder kroner – nå har den sunket til 3,5 milliarder. Da har styret, som skal levere en ny strategi, påført kommunene et tap på 3,5 milliarder kroner».

Med slike anklager er det på sin plass å opplyse Ulven om at reduksjonen i selskapets verdi er knyttet til reduksjonen i kraftprisen, der de største verditapene er knyttet til vannkraften. Østfold Energi er i all hovedsak en kraftprodusent, og verdien av selskapet er knyttet til de fremtidige kontantstrømmer som genereres som følge av produksjon og salg av kraft. Når forventet fremtidig inntekt reduseres vil dagens verdi av selskapet reduseres. Dersom forventet fremtidig kraftpris øker vil selskapets verdi øke. «Gevinsten» som følge av økt forventet kraftpris vil være like lite styrets fortjeneste som «tapet» fra lav strømpris.

Dette er elementær verdsettelsesmetodikk for verdivurdering av selskaper. Enten ser ikke Ulven denne sammenhengen, eller så bruker han media bevisst til å feilinformere for å oppnå støtte – eventuelt skyter han fra hoften uten å tenke seg om. For øvrig oppleves angrepet på Arne Øren som urettferdig.

Arne Øren gikk på som styreleder våren 2012. Ekspansjonsinvesteringene under hans regime har vært begrenset til fullføring av fjernvarmeinvesteringene, to små vannkraftverk og repowering av Mehuken III. Investeringene i fjernvarme i denne perioden er samlet sett økonomisk akseptable, med en særlig god investering i sykehusanlegget på Kalnes.

Vindkraftbeslutningene i perioden kommer også positivt ut, med en vellykket og lønnsom repowering av Mehuken (lavere driftskostnader) og en formidabel suksess for Zephyr med utviklingen og salget av Tellenes. De tunge investeringene, som har gjort Østfold Energi mer eksponert mot kraftprisen, er i hovedsak investeringene i Siso (vannkraft) og Midtfjellet (vindkraft). Disse investeringene, og nedskrivingstapene på varme, hører således ikke inn under Arne Ørens regjeringstid i Østfold Energi. Tvert imot har Arne og styret vært en pådriver for omstilling med strategiendring og kostnadsreduksjon, i tillegg til å fremme behovet for en styrereform.

Styret i Østfold Energi ønsker seg aktive eiere med klare meninger om eierskap og strategi. Alf Ulvens og Aremarks ønske om å rendyrke vannkraftsvirksomheten i Østfold Energi er et legitimt og reelt strategisk alternativ som blir vurdert på lik linje med øvrige alternativer. Jeg finner det imidlertid svært problematisk at Ulven og Aremark fronter sitt syn med faktafeil og personangrep.

Styret har dessverre liten innflytelse over kraftprisen. Det vi imidlertid har innflytelse over er hvordan Østfold Energi tilpasser seg en ny virkelighet med høy usikkerhet og lave forventninger til den langsiktige kraftprisen. Dette har styre og ledelse arbeidet med over lengre tid, og vi ser frem til å presentere dette i eiermøtet 7. mars.

Marthe Lie, styremedlem i Østfold Energi

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags