– Vi har søkt fire forsikringsselskap, Gjensidige, Storebrand, If og DNB, og alle gir oss det samme standardiserte svaret: Han kan ikke få barneforsikring før han er sju gammel på grunn av at han veide mindre enn 1.500 gram da han ble født. Dette er urettferdig og kynisk, synes mor Caroline Cornelia Bogen.

– Tidlig ute med alt

Oscar var kanskje tidlig ute med å bli født, prematur, men han har også vært tidlig ute med andre ting.

– Etter at han ble født var vi på barneintensiven i fem uker. Deretter hadde vi tett oppfølging ved helsestasjonen. Oscar var tidlig ute med alt. Han begynte å gå og snakke tidlig. Han er en helt vanlig gutt som holder det gående i trampolina og på sparkesykkelen hele dagen, og han skravler i ett sett, ler Caroline Cornella Bogen som synes at de som familie har vært svært heldige.

– Oscar bærer ingen preg av at han er prematurt født. Det er en lykke! Sier hun.

Null forsikring

Det eneste som minner familien om at Oscar er prematur, er de standardiserte avslagsbrevene fra forsikringsselskapene. Pappa Martin Stenberg synes hele praksisen er merkelig.

– Alt dreier seg om fødselsvekt, ingen ting går på barnets helse ut over det. Ingen viser skjønn. Det er merkelig – vi kan forsikre en hund, en mobiltelefon eller en sykkel, men ikke det mest dyrebare vi har. Samtidig er det ikke riktig at fødselsvekt er avgjørende, sier Martin Stenberg som viser til overlege Rolf Lindemann ved Ullevål universitetssykehus.

– Det er tull å gi avslag basert på vekt. Fødselsvekten er helt uinteressant. Det som er avgjørende for hvordan et barn skal klare seg i framtiden, er hvor tidlig et barn er født. Så hvis forsikringsselskapene gir avslag basert på vekt, er det definitivt en feilvurdering, sier Lindemann til TV 2 Nettavisen i forbindelse med en lignende sak et annet sted i landet.

Foreldrene til Oscar håper at forsikringsbransjen legger om reglene sine og tilbyr barneforsikring basert på barnas reelle helse.

- Følger retningslinjene

Bjarne Aani Rysstad er informasjonssjef i Gjensidige forsikring. Han vil ikke kommentere Oscars sak spesielt, men gir følgende kommentar på generelt grunnlag.

- Gjensidige følger retningslinjer som Nemnda for helsevurdering (Finans Norge) har utarbeidet for vurdering av prematuritet og lav fødselsvekt ved søknad om barneforsikring. Disse retningslinjene bygger på anerkjente norske og internasjonale oppfølgingsstudier av premature barn, sier Rysstad.

Han forteller at studier viser at barn med lav fødselsvekt har økt risiko for å utvikle motoriske/neurologiske og/eller kognitive problemer.

- Jo mindre barnet er, desto større er denne risikoen, forteller Rysstad.

Barneforsikring dekker følger av denne type skader og det er derfor barn med lav fødselsvekt ikke får full barneforsikring før det har gått noen år.

- Hvor lang tid det må gå, avhenger av barnets fødselsvekt og hvor prematurt barnet er. Nemda for helsevurdering anbefaler at vurderingen av barn med fødselsvekt mindre enn 1500 gram, bør avventes til barnet er blitt 7 år. Ved høyere fødselsvekt er observasjonstiden kortere, slår Rysstad fast.