Rådmannen om kostnadene for å rehabilitere Os og Rødsberg: – Dette er en grovkalkyle

Rådmann Roar Vevelstad er klar på at han har presentert en grovkalkyle av hva det vil koste å rehabilitere skolene Os og Rødsberg.